اقدامی جالب توجه:
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خواستار قرار گرفتن نام خود به عنوان «آخرین نفر» در لیست دریافت‌کنندگان واکسن کرونا شد
 
 

حکیم مهر: مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در نامه‌ای به معاون خود، خواستار قرار گرفتن نام خود به عنوان آخرین نفر در لیست دریافت‌کنندگان واکسن کرونا و پس از اطمینان از واکسیناسیون کلیه کارکنان دامپزشکی استان شد.

به گزارش حکیم مهر به، متن نامه «دکتر شهرام موحدی» به شرح زیر است: