انتصاب «مهندس حسین وثوقی‌کیا» به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد

حکیم مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان همدان طی حکمی «مهندس حسین وثوقی کیا» را بعنوان سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد منصوب کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان همدان، «مهندس وحید توتونچیان» معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان همدان طی حکمی «مهندس حسین وثوقی کیا» را بعنوان سرپرست جدید اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد منصوب و از زحمات «دکتر عادل بصیری محمدپور» و «دکتر احمد همدانی» در دوران تصدی این پست تشکر و قدردانی نمود.

گفتنی است؛ مهندس حسین وثوقی کیا پیش از این معاون اداره دامپزشکی شهرستان همدان بوده است.