اختصاصی حکیم مهر:
معاون رئیس‌جمهور از تامین منابع مالی تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور خبر داد/ سازمان دامپزشکی درخواست دهد تا تسری در احکام کارکنان درج شود
 

حکیم مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتوگوی زنده اینستاگرامی خود، از تامین منابع مالی تسری فوقالعاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور خبر داد.

به گزارش حکیم مهر، «دکتر محمدباقر نوبخت» اظهار داشت: با مسئولین سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص هماهنگیهای لازم انجام شده است.

وی افزود: منابع تسری فوقالعاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور تامین شده است و آنها باید احکام کارکنان را بزنند؛ در واقع تامین مالی تسری از سوی سازمان برنامه و بودجه و اجرای آن انجام شده است و مجوز داده شده است.

نوبخت در ادامه گفت: قانون تسری را امسال شروع کردیم و در برای کارکنان سازمان زندانها احکام صادر شده است؛ در مورد سازمان دامپزشکی کشور هم درخصوص صدور احکام تسریع نمایند و اگر هم مشکلی داشتند، به سازمان برنامه و بودجه درخواست بدهند تا انجام شود.