پرسنل دامپزشکی از مزایای متناسب با فعالیت‌های شبانه‌روزی و پرخطر خود برخوردار نیستند
 

حکیم مهر: «دکتر سید علی سید علی بابایی» مدیرکل دامپزشکی استان تهران با «علاالدین ازوجی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دیدار و گفتگو کرد

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران، دراین دیدار دکتر سید علی سیدعلی بابائی ضمن تشریح­ وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی به نقش پررنگ این اداره کل درپیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دام وطیور و آبزیان و اعمال نظارتهای بهداشتی حاکمیتی در مراحل تولید ، استحصال ، بسته بندی ، نگهداری و عرضه مواد خام دامی اشاره کرد.

 وی افزود : حجم فعالیتهایی که دامپزشکی در راسـتای مـــــبارزه با بیماریهای دام و طیور و آبزیان بویژه پیشگیری از بیماریهای مشترک بیـن انسان و دام و تأمین واکسن ها و داروهای مورد نیاز دامی در منطقه انجام می دهد حائز اهمیت می باشد.

در پایان  مـدیر کل دامپزشکی استان  با اشاره به  وظایف دامپزشکی در حوزه های مختلف فعالیت، به نظارتهای بهـداشـتی دامــپزشکی از مــزرعـه تا سر سفره غذایی مردم پرداخت و با اشاره به حجم بالای سرمایه های مردمی در حـوزه دامپروری استان و منطقه اعم از مراکز پرورش، کارخانجات خـــوراک دام و طیور، سردخانه ها، کشتارگاهها، کارگاههای بسته بندی فراورده های دامی ، فـــــروشگاههای بزرگ عرضه مواد پروتئینی ، داروخانه ها و شرکت های تولید و پخـش دارو و واکسن و مواد بیولوژیک دامی، درمانگاهها، مراکز مایه کوبی و کلیـنیک هـای دامپزشکی و… اشاره و افزود: در حالیکه حوزه های فعالیت دامپزشکی بسیـار وسیع و گسـترده بوده و دامپزشکی نقـش مهـم و محــوری در حفظ و حراست از جمعیت دام و طیــور، تأمین غذا و امنـــیت غذایی، ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی جامعه از طریق مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام دارد، پرسنل دامپزشکی از مزایای متناسب با فعالیت های شبانه روزی و پرخطر خود برخوردار نبوده و تخصیص اعتبارات متناسب با نوع و حجم فعالیت و مساعدت در پرداختهای بموقع از طرف مدیر کل دامپزشکی مورد تاکید قرار گرفت.