شکایت از یک دامپزشک به اتهام نشر اکاذیب درباره بیماری مشمشه

حکیم مهر - سایت خبری عصرایران نوشت : به دلیل انتقادات دکتر پیام محبی رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران از مدیریت باغ وحش تهران، بنیاد مستضعفان و جانبازان یه عنوان مالک باغ وحش، از وی به دادگاه شکایت کرد.

دکتر پیام محبی در ماجرای بیماری مشمشه که منجر به کشته شدن ببری سیبری و شیرهای باغ وحش تهران شد، یکی  ازچندین دامپزشکی بود که  در رسانه ها در مورد نحوه نگهداری و مدیریت باغ وحش تهران انتقاد کرده بود.

صبح سه شنبه 19 مهرماه سالجاری، دادگاه وی برگزار می شود و محبی با حضور در دادسرای منطقه 5 باید نسبت به اتهام وارده یعنی نشر اکاذیب از خود دفاع کند.

 

خبر مرتبط :