استخدام دکتر دامپزشک در شرکت «رها مرغ» جهت فارم مرغداری قزوین (بوئین زهرا)

مجموعه رها مرغ جهت تکمیل نیروی انسانی در فارم مرغداری قزوین (بوئین زهرا) مسئول فنی دامپزشکی با پروانه فعال نیازمند است.

متقاضیان در صورت داشتن شرایط فوق با شماره 09128480732 تماس بگیرند.

تاریخ اعلام نیاز: 3/4/1401