کد خبر: ۵۵۲۱۹

استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک سایت ضدعفونی کامیون واقع در چابهار

تلفن تماس: ۰۹۱۲۷۱۵۹۳۲۵ (بلندی)

تاریخ اعلام نیاز: 98/11/8

نظر شما
ادامه