کد خبر: ۷۶۶۵۸

حکیم مهر: «دکتر مهدی جلوخانی» مدیر کل دامپزشکی استان قزوین با اعلام این خبر افزود: با عنایت به اهمیت جمع بندی  آمار و اطلاعات و بروز رسانی آن در برنامه ریزی های مرتبط با اجرای طرحهای دامپزشکی، مقرر شد کتابچه ای الکترونیکی بامحتوای آمار ثابت و متغیر، تدوین و در مقاطع 3 ماهه بروز رسانی شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین، دکتر جلوخانی تصریح کرد: آمار ثابت مرتبط با اداره کل دامپزشکی استان قزوین شامل تعداد واحدهای پرورش دام و طیور و آبزیان، مراکز مایه کوبی و بیمارستانهای دامپزشکی، تعداد شاغلین بخش خصوصی و دولتی، تعداد پروانه های بهداشتی، مسئولین بهداشتی واحدها، جمعیت دام استان و غیره می باشد.

دکتر جلوخانی همچنین اضافه کرد: آمار متغیر جمع بندی شده شامل طرحهای واکسیناسیون، نظارتهای بهداشتی، برنامه های پایش و کنترل بیماریها، صدور پروانه و مجوزهای بهداشتی و کلیه اقدامات اداره کل دامپزشـکی اسـتان قزوین در هر فصل خواهد بود جمع بندی و در این کتابچه بروز رسانی خواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: برخی از موارد مذکور در سامانه GIS دامپزشـکی موجود می باشد ولیکن با این اقدام آمار و عملکرد بصورت متمرکز همواره برای ارائه گزارش و برنامه ریزی طرحهای آتی در دسترس خواهد بود.

 

نظر شما
ادامه