کد خبر: ۷۷۳۵۵

حکیم مهر: «دکتر سید مهدی سرکشیک» سرپرست اداره کل دامپزشکی استان قم در جلسهای که در سالن جلسات اداره کل برگزار شد، «دکتر مهدی رفیعی محمدی» را به سرپرستی معاونت سلامت این اداره کل منصوب کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قم، در همین راستا طی جلسهای در اداره دامپزشکی شهرستان قم، دکتر سید مهدی سرکشیک ضمن تقدیر و تشکر از زحمات «دکتر حسن جعفری» در مدت سمت معاونت سلامت این اداره کل، وی را به سمت سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان قم منصوب نمود.

 


نظر شما
ادامه