کد خبر: ۷۷۷۱۶

حکیم مهر: به گفته رئیس کل گمرک، میانگین زمان پاسخ‌گویی ۴ سازمان‌های هم‌جوار به استعلامات گمرکی در دو ماه اخیر نسبت به سال گذشته و ابتدای سال جاری از ۱۱ روز به ۷ روز کاهش یافته است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، در راستای سرعت بخشی به زمان پاسخگویی به متقاضیان و راه‌اندازی سریع کار فعالان اقتصادی و طبق گفته محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی، میانگین پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی ۴ سازمان استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو و حفظ نباتات ۱۱ روز بوده که این مدت در آخرین گزارش‌گیری مربوط به آبان و آذر ماه ۱۴۰۲ به ۶.۸۲ روز کاهش نشان می‌دهد.

وی در مورد جزئیات کاهش مدت زمان پاسخگویی ۴ سازمان همجوار به استعلامات گمرکی در یکسال اخیر عنوان کرد: در گزارش گیری اول که آذر ماه ۱۴۰۱ لغایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام گرفت، متوسط زمان پاسخگویی سازمان استاندارد به استعلامات گمرکی ۱۶.۶۸ روز، سازمان دامپزشکی ۱۳.۴۳ روز، سازمان غذا و دارو ۸.۵۲ روز و سازمان حفظ و نباتات ۵.۵۱ روز بوده که این زمان در گزارش گیری مربوط به آبان و آذرماه سال جاری در خصوص سازمان های فوق الذکر به ترتیب به ۱۱.۱۶ روز، ۶.۸۹ روز، ۵.۴۰ روز و ۳.۸۱ روز رسید.

رصد و پایش مستمر مدت زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی با هدف بهبود و کاهش زمان پاسخگویی از برنامه های مهم گمرک است که در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از تحمیل هزینه های مضاعف ناشی از معطلی کالاهای اظهارشده، انجام می شود.

رئیس کل گمرک عنوان کرد: گمرک ایران تمرکز ویژه ای جهت اجرای بند (چ) تبصره (۲) جزء (۴) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود فضای کسب و کار و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار؛ برای کاهش زمان پاسخگویی سازمان های همجوار به استعلام ها، به عمل آورده است

گمرک ایران تاکنون ۴ مرحله گزارش گیری در در مدت زمان های آذر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، خرداد لغایت مرداد ۱۴۰۲، شهریور و مهر ماه ۱۴۰۲ و آبان و آذرماه سال جاری انجام داده است که در هر مرحله گزارش گیری، متوسط زمان پاسخگویی رو به بهبود بوده است.

با توجه به هدف گذاری و مجموعه اقدامات به عمل آمده، در صورت تداوم همکاری سازمان های مجوز دهنده؛ حصول به میانگین زمان سه روزه جهت پاسخگویی به استعلامات گمرکی و کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی، هدفی دست یافتنی خواهد بود.

 

نظر شما
ادامه