کد خبر: ۷۵۴۲۹

به همکار دامپزشک مسلط به دام کوچک برای شیفت صبح برای درمانگاه دامپزشکی واقع در گوهردشت کرج نیازمندیم.

تلفن تماس:

٠٢٦ - ٣٤٢١١٩٩٣

٠٩١٩٤٧٠٣٠٨٦

تاریخ اعلام نیاز: 15/5/1402

 

نظر شما
ادامه