کد خبر: ۷۷۶۳۳

حکیم مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان بیان نمود: دامداران و مرغدارن جهت حفظ و صیانت از سلامت گله خود، دارو واقلام دامپزشکی را از داروخانه های دامپزشکی مجاز که دارای پروانه تاسیس و بهره برداری از نظام دامپزشکی هستند، تهیه و از خرید دارو و اقلام دامپزشکی، خارج از شبکه توزیع خودداری نمایند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان، با رصد شرکت های حمل کالا سطح شهرستان تعداد 12 کارتن داروی دامپزشکی که خارج از شبکه توزیع، حمل و نگهداری شده بود کشف و توقیف گردید.

به گفته «دکتر سیامک رضوان» سرپرست شبکه، مسئول واحد تشخیص و درمان، با همراهی ضابط قضایی شبکه دامپزشکی کاشان ضمن توقیف محموله کشف شده مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام قضایی ارجاع دادند. بر اساس دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور حمل و توزیع دارو میبایست از مجاری قانونی و شبکه های توزیع انجام شود.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان کاشان از دامداران و مرغدارن خواست جهت حفظ و صیانت از سلامت گله خود دارو واقلام دامپزشکی را از داروخانه های دامپزشکی مجاز که دارای پروانه تاسیس و بهره برداری از نظام دامپزشکی هستند، تهیه و از خرید دارو و اقلام دامپزشکی، خارج از شبکه توزیع خودداری نمایند.

 

نظر شما
ادامه