کد خبر: ۵۵۰۴۷
معاون آموزشی وزارت بهداشت:
«دکتر علی اکبر حقدوست» افزود: دانشگاه‌های زیرمجموعه دو وزارتخانه که در یک استان مستقر هستند می‌توانند بسته به ظرفیت‌ها و نیازهای خود از این ساز و کار استفاده نمایند ...
 
 

حکیم مهر: معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت ارتباط بین رشته‌ای و لزوم همکاری متخصصین رشته های مختلف برای توسعه علمی کشور، این امر را مستلزم همکاری بیشتر وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذکر کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از وبدا، «دکتر علی اکبر حقدوست» معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: برای همگرایی علوم لازم نیست ساختارها تغییر کند، بلکه ایجاد ساختارهای نرم بسیار موثر تر از ساختارهای خشک اداری است.

دکتر حقدوست با اشاره به سابقه تلاش های صورت گرفته برای همکاری های علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم گفت: لازم است معاونت های متناظر در هر دو وزارتخانه با یکدیگر چارچوب همکاری تنظیم نمایند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ساز و کارهای این همکاری را بسیار ساده خواند و گفت: اگر متخصصین در دانشگاههای زیرمجموعه هریک از وزارتخانه ها در قالب پروژه های مشترک با دیگر وزارتخانه همکاری نمایند، این موضوع ارتباط ها و گفتمان های دو طرف را تقویت می کند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ساز و کار اصلی این همکاری نهایی شود، دانشگاههای زیر مجموعه دو وزارتخانه که در یک استان مستقر هستند می توانند بسته به ظرفیت ها و نیازهای خود از این ساز و کار استفاده نمایند.

به گزارش وبدا، دکتر حقدوست از تجربه برخی دانشگاههای علوم پزشکی در همکاری با دانشگاههای وزارت علوم سخن گفت و افزود: در صورتی که زیرساخت ها آماده باشد، دانشجویان هر وزارتخانه می توانند برخی دروس را در دانشگاههای وزارتخانه دیگر طی کنند.

 

نظر شما
ادامه