کد خبر: ۵۹۷۲۰
 

مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور برای استفاده از تمام ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور در زمینه سنجش و ارزیابی باقیمانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده های دامی و خوراک دام دعوت به همکاری کرد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور با صدور اطلاعیه‌ای برای استفاده از تمام ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور در جهت ارتقای سطح بهداشت عمومی، سیاست‌های این سازمان و همچنین توسعه و هم‌افزایی امکانات موجود در زمینه باقیمانده‌های دارویی، سموم و فلزات سنگین در فراورده های دامی و خوراک دام دعوت به همکاری کرد.

بنابراین گزارش، بر اساس تدارکات پیش بینی شده، جهت نیل به اهداف این مهم، پشتیبانی علمی و فنی این مرکز در نظر گرفته شده است و متقاضیان طبق لیست پیوستی، مستندات خود را حداکثر تا 12 مهر ماه 99 خورشیدی به آدرس ایمیل  a.babapour@ivo.ir ارسال و در صورت نیاز با بخش باقیمانده‌های دارویی مرکز ملی تشخیص (3970-44794501) تماس بگیرند.

الف) مستندات مورد نیاز :

1. مشخصات آزمایشگاه شامل نام آزمایشگاه، مدیر فنی، حیطه فعالیت، آدرس، شماره تماس و پست الکترونیکی

2. روش اجرایی انجام آزمون، لیست تجهیزات آزمون‌های مربوطه

 3. لیست پرسنل با مدرک تحصیلی و تجربه کاری مرتبط

ب) آزمون های درخواستی :

 1. آزمون جستجو و اندازهگیری آنتیبیوتیکها، شامل  تتراساکلین‌ها، سولفانامیدها، کینولین‌ها، ماکرولیدها  و بتالاکتام‌ها با تجهیز  LC-MS/MS در فرآورده‌های خام دامی

2. اندازه‌گیری رنگ‌ها شامل مالاشیتگرین، کریستال ویوله و متابولیت‌های مرتبط در محصولات آبزیپروری و رنگ‌های مصنوعی در فرآورده‌های گوشتی با تجهیز LC-MS/MS

 3. اندازه‌گیری اندازه‌ گیری ضد انگل‌ها از قبیل آلبندازول، فبندازول و متابولیت‌های مرتبط و... با تجهیز   LC-MS/MS در فرآورده‌های خام دامی

 4. اندازه‌گیری ضد التهاب‌های از قبیل دگزامتازون و متابولیت‌های مرتبط و ... با تجهیز   LC-MS/MS در فرآوردههای خام دامی

 5. آزمون اندازه‌گیری ملامین با تجهیز LC-MS/MS در فرآورده‌های لبنی

 6. آزمون اندازه‌گیری مایکوتوکسین‌ها از قبیل: فامونیسین  B1 و  B2 ، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نیوالنون، آفلاتوکسین توتال، آفلاتوکسین M1

 7. اندازه‌گیری فلزات سنگین (جیوه، سرب، کادمیوم و آرسنیک) به روش کوره گرافیتی یا دستگاه  ICP-MS و هضم مایکروویو

 8. آزمون  Dioxin like PCBs با تجهیز  GC-HRMS در فرآوردههای خام دامی

 9. اندازه‌گیری سموم کشاورزی و آفت‌کش‌های ارگانوگلره و ارگانو فسفره با تجهیز  GC- MS/MS , LC-MS/MS در فراورده‌های خام دامی

 10. اندازه‌گیری آمینوگلوکوزیدها به روش  LC-MS/MS در فراورده‌های خام دامی

 11. اندازه‌گیری کلرامفنیکل به روش  LC-MS/MS در فراورده‌های خام دامی

 12. اندازه‌گیری متابولیت‌های نیتروفوران ها به روش  LC-MS/MS در فراورده‌های خام دامی

 13. اندازه‌گیری نیتروایمیدازول‌ها و متابولیت‌های آنها به روش  LC-MS/MS در فراورده‌های آبزی

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه