کد خبر: ۶۶۱۶۷
تعداد نظرات: ۱۴۷ نظر
نگاه شما:
این دامپزشک‌نماها در بیان توانایی‌های خود اغراق نموده و خود را بالاتر از آنچه که هستند، معرفی می‌نمایند و از خودشان در ذهن بیننده و صاحبین دام و مشتری‌های خود، بتی می‌سازند ...
 

نقدی بر ورود شارلاتانها و لمپنهای لاکچری دامپزشکنما به فعالیتهای حوزه صنفی دامپزشکی و دنیای حیوانات ‎‎

دکتر جواد شایانخواه

امروزه اکثریت افراد جامعه، خواه و ناخواه کاربر فضای مجازی هستند، اما موردی که ما را با شگفتی مواجه میکند، نحوه استفاده و برخی اظهارات و اقدامات دامپزشکنماها، درون صنف دامپزشکی در شبکههای مجازی و اینترنتی متعلق به این گروههاست که رشد قارچگونه یافته و علم و دانش آکادمیک دامپزشکی را برهنه کرده و از سوی دیگر با افکار و احساسات عامه مراجعین به این گونه واحدهای دامپزشکی به قصد ثروتاندوزی  بازی میکنند.

آیا شما به عنوان یک خواننده این مقاله، با این جمله موافق هستید که هر جا خوب و بد پیدا میشود و در هر قشر و صنفی هم میتوان افراد درستکار و یا افراد شارلاتان و دزد را مشاهده کرد!؟

چگونه میتوان عناصر مخرب (شومنها، شارلاتانها، لمپنها) را در حوزه فعالیت صنفی خود شناسایی و دفع نموده و با آنها برخورد لازم کرد؟

قبل از شروع موضوع بحث، به سراغ برخی تعاریف مد نظر در این مقاله میرویم که شارلاتانها و لمپنها چه کسانی هستند و چه اهداف و نیاتی دارند.

شارلاتان (به زبان فرانسوی  charlatan ): به کسی که با زبان خوش مردم را فریب میدهد و دارای صفات حقهبازی، شیادی، چربزبانی و دروغگویی است و اگر فردی، جامعه را به خاطر مقاصد غیرمجاز خود فریب دهد، این صفت برازنده اوست.

لمپن: به معنای بیکاره و ژندهپوشی است که این افراد برای بدست آوردن پول، به اقدام و کار ناپسندی تن میدهند؛ دزدان، اراذل و اوباش و ولگردان و افراد مشابه این اقدامات در این دسته لمپنها هستند و افرادی بیریشه و فاقد هرگونه ریشه طبقاتی در جامعه هستند و در حاشیه جامعه و اجتماع با راههای مشکوک مانند گدایی، واسطه‌گری و کلاهبرداری امرار معاش میکنند.

در روزهای اخیر شاهد موج ورود برخی دامپزشکنماها با رشد افسار گسیخته در فضای مجازی برای تبلیغ حیطه کار خود هستیم که مترصد هر ترفند و فریبی برای نشان دادن فعالیت خود هستند و با القای فعالیت کاذب و جعلی خود به جای حقیقت، خوراک ذهنی برای بیننده این فضا آماده میکنند که صاحبین دامها، علیالخصوص دامهای کوچک (در حوزه پتشاپ و سایر فعالیتهای مرتبط) با حضور در این گونه کلینیکها به همراه دام بیمارشان مد نظر میباشند.

این دامپزشکنماها با ایجاد فضای طنز و بدون شأن حرفهای و بدون در نظر گرفتن شئونات کاری، اقدام به تصویربرداری (بعضا بدون اجازه صاحبین دامها) و درج در فضای مجازی مینمایند که هیچگونه کنترل و نظارتی از طریق سازمانها ونهادهای مربوط بر آنان انجام نمیشود.

متاسفانه دامپزشک‌نماها یا همین لمپنها و شارلاتانهای دنیای حیوانات با توجه به وجود حیاط خلوت خود در فضای مجازی و عدم حضور اساتید دانشگاهی و پیشکسوتان باتجربه به دلایل متعدد در این فضا، با توجه به بازنشسته یا مرحوم شدن برخی از اساتید و یا به دلایلی چون عدم آشنایی یا علاقه آنان با علم روز اینترنت و فضای مجازی، فضا را برای حضور خود فراهم دیده و با عدم جایگزینی افراد شایسته یا تربیت شده فرهنگی دانشگاهی در این گونه فضاها، شاهد رشد قارچگونه این لمپنها و شارلاتانها در فضای مجازی هستیم.

درد جامعه دامپزشکی و واقعیتهای  حال حاضر ما درحوزه دامپزشکی، حضور برخی لمپنهای لاکچری هستند که هیچ سهمی در دانش نداشته و نخواهند داشت و به مانند نوکیسههای علمی هستند که فقط به فکر پر کردن جیب خود و همنوعان خود هستند و به نوعی درد و آفت امروز کل مجموعه دامپزشکی کشور هستند.

این لمپنها قدرت تشخیص حقیقت و یا باطل دامپزشکان واقعی و حرفهای را از صاحبین دامها گرفته و مردم را به خطا انداختهاند  و کار به جایی رسیده که عامه مراجعین یا پیگیریکنندگان حوزه صنفی دامپزشکی، این لمپنها و شارلاتانها رابیشتر از بزرگان علمی این صنف میشناسند.

این دامپزشکنماها در بیان تواناییهای خود اغراق نموده و خود را بالاتر از آنچه که هستند، معرفی مینمایند و از خودشان در ذهن بیننده و صاحبین دام و مشتریهای خود، بتی میسازند درحالی که فاقد ویژگیهایی هستند که خودشان بیان میکنند و مدام به گزافهگویی و تعاریف کاذب و دروغپردازی راجع به بیمار مشتری میپردازند و با بزک کردن خود هر روز رنگ و لعابی به خود میگیرند و بسیار با مهارت بالا در فریبکاری، درصدد پنهان کردن چهره واقعی خود هستند تا بتوانند مال اندوزی بیشتری کنند.

این دامپزشک‌نماها (شارلاتانهای دامپزشکی) به دنبال القای این هستند که با مراجعه دام بیمار و صاحبین بیمار به واحد آنها، اعم از کلینیک و یا بیمارستان آنان، وضعیت جسمی بیمار و وضعیت روحی و روانی صاحبین دام بهتر میشود و به نوعی حال دلشان خوب (از نوع کاذب و موقتی) میشود.

این افراد با ظاهری آراسته با کروات و پاپیون و ظواهر کاملا غربی و حتی استفاده برخی اصطلاحات دامپزشکی و عامه با لهجههای انگلیسی و امریکایی که گاها همان اصطلاحات را اشتباه تلفظ میکنند، در محیط کار در صدد القا و آمادگی فریب به مشتری هستند و در فضای مجازی هر روز با عکس گرفتنها و ویدیوکلیپهای پیدرپی از اتاق عمل، حضور برخی از سلبریتیها و چهرههای مشهور در راهروهای مطب و مشتریان خاص در محیط کارشان، تا خوردن بیسکویت، نسکافه و شکلات و... خودشان و بغل نمودنهای متعدد هر حیوان متعلق به مشتری بصورت پی در پی توسط خود و پرسنل تحت امرشان، اعم از پست و استوری در اینستاگرام، تلگرام و... آنرا خوراک ذهنی ببننده نموده و ادعا مینمایند که روزانه چندین عمل و اقدامات بالینی خاص حساس داشته و مطب یا محل کارشان شلوغ است، درحالیکه اینچنین نبوده و اگر این واحدها، اینهمه مراجعهکننده واقعی (بیمار به همراه صاحبین بیمار) داشته باشند، دیگر فرصتی برای این  قرتیبازیها، هرزهگوییها، شوآفها یا پروپاگاندای رسانهای نداشته و ندارند.

دامپزشکنماها چون در محل کارشان مراجعهکننده بیمار و فعالیت کاری نداشته با تهیه فیلم و عکس درصدد مهم نشان دادن و مطرح کردن خود و کار خود هستند و ممکن است این دسته از افراد برای مطرح کردن خود تصمیم بگیرند با طنزپردازی، لوسبازی و حرف زدن با حیوانات نزد مشتری و همزمان تصویربرداری در صدد فریب مشتری باشند. این گونه افراد، روزی در قامت نوازنده ظاهر شده و  گیتار و سایر آلات موسیقی به دست میگیرند و مینوازند و روز دیگر در نقش خواننده ظاهر میشوند و حتی مدعی برگزاری کنسرت نیز میشوند و روز دیگر در نقش ماساژور حیوانات قد علم میکنند.

هدف این شارلاتانها فقط کسب ثروت و دوشیدن مراجعهکنندگان به این گونه واحدها است و هیچ گونه نقشی در کمک به صاحبین دامها و دامهایشان نداشته و ندارند و به هر قیمتی اهل معامله هستند. برایشان فرقی نمیکند خود را تا حد انسانیت، خوار و خفیف جلوه دهند یا شرافت حیثیتی و کاری سایر همکاران خود را به خطر بیاندازند.

علیایهاالحال تنها راهکار مقابله با موضوعات اینچنینی، آگاهیبخشی به عنوان مهمترین عامل نجات و پیشرفت هر جامعهای است، زیرا که وقتی که آموزش و فرهنگ علمی کمرنگ شود، فرهنگهای لمپنیسم، شارلاتانیسم و پوپولیسم جایگزین میگردد و این موضوع میتواند یکی از حلقههای مفقوده این روزهای صنف دامپزشکی کشور باشد.

در پایان میتوان گفت: حمایت از این گونه شارلاتانها در فضای مجازی با لایک، نظر دادن و... جز بتسازی برای خودمان از این افراد و آب به آسیب این متقلبان ریختن، چیزی دیگری نیست، پس با صراحت بگوییم:

ما گوهر خود نمیفروشیم

تو سیم سپید خود نگه دار

علیایهاالحال، آنچه گفته شد این سؤالات را در ذهن خواننده تداعی میسازد:

- آیا ما توانستهایم از فضای مجازی در جهت نیل به اهداف صنفی دامپزشکی استفاده بهینه کنیم یا خیر؟

- آیا مسائل اینچنینی نیاز به کارگروههای مشخصی در سازمان دامپزشکی کشور (حراست، بازرسی، ادارات دارو و درمان، حوزه تکریم ارباب رجوع)، سازمان نظام دامپزشکی (هیاتهای بدوی انتظامی و بخش‌های دخیل در این موضوع)، انجمنها و صنف خاصی ندارد که این فرآیندها را آسیبشناسی کند و برخورد لازم اعم از تذکر، اخطار شفاهی، کتبی و درج در پروانه و سلب امتیاز از پروانه را به عمل آورد؟

- آیا در زمینههای اینچنینی، جامعه دامپزشکی کشور و متخصصان و صاحبنظران و مسئولین دامپزشکی کشور با دادن خط مشی و دستوالعملهای ابلاغی و ارائه به آن واحدها و نشان دادن خطوط قرمز قانونی، تکلیف را بر همگان مشخص نموده است یا خیر؟

- آموزش در این راستا چقدر میتواند کمککننده باشد؟

 

انتشار یافته: ۱۴۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
0
10
همکار گرامی لطفا 1 )تعریف لمپن را بطور دقیق بفرمایید 2)فرق دامپزشک نما و دامپزشک چیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
با سلام و احترام خدمت هم صنف و همکار گرامی در متن بالا تعریفی بطور خلاصه از لمپن شده است ولی در صورت مطالعه کامل میشود با یک جستجوی ساده اطلاعات دقیق تری از لمپن در حوزه های صنفی داشت که مطالعه آنها خالی از لطف نیست !در خصوص دامپزشک نماها نیز با احتیاط در خصوص در صد کمی از جامعه دامپزشکی استفاده شده است که شان دامپزشکی را زیر سوال برده اند کما اینکه در جامعه پزشکی؛هرگونه تصویر برداری پزشک با در کنار بیمار جهت تبلیغ جرم انگاری شده است در تمامی نقاط جهان و کما اینکه این تعداد محدود دامپزشک واقعی هستند ولی با عملکرد رفتاری خود انسان را ناخواسته به یاد دامپزشک نما میندازند که برخی اوقات حتی هم صنفی های خود نیز به داشتن مدارک تحصیلی آنها نیز شک می برد و...
متشکرم از نقد ومطالعه این مقاله و درخصوص برخی نواقص و...همین نقدها سازنده به همراه پیشنهادات می تواند راهگشای کل جامعه دامپزشکی کشور باشد .انشالله
دکتر
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
ناشناس 1.00 : نويسنده ی مقاله.... در پاسخ به اظهار فضل مجددتان باید گفت شما با این ............ و افکار پوسیده لطفا به دنبال نجات دامپزشکی نباشید. بلاگر بودن هنر است... اتفاقا مخاطب را جذب خود کردن هنر است و خدمتی که این عزیزان در این یکی دو سال به منزلت و جایگاه دامپزشکی در میان مردم کرده اند هیج تشکلی تا به حال نکرده... اینکه بلد نیستید و نمیتوانید و هنرش را ندارید دلیل بر حسادت نیست... کمی بیاموزید. یاد بگیرید. و دست از تخریب همکاران خود بکشید که از دید عموم ..............
همکار
| United States |
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بنده جناب آقای دکتر شایان پور را به مناظره علمی و تکنیکی دعوت می کنم. لطفأ جواب من را بدهید زیرا مناظره آنلاین یا دوست داشتید یک بیمارستان بی طرف پیدا می کنیم و جلو دوربین از شما می خواهم که ۲ سی‌سی خون از یک سگ یا گربه تهیه کنید یا یک کاتتر وریدی نصب کنید( فقط یکی از این ۲تا) و بعد هر کاری از من خواستید انجام می دهم. فقط جواب من را بدهید آقای دکتر شایان پور رئیس دامپزشکی و استاد دانشگاه محترم
جواد شایان خواه خاک پای تمامی جویندگان علم و دانش
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
با سلام خدمت دوست و همکار گرامی که با فیلتر شکن و پرچم آمریکا بصورت ناشناس دعوت به مناظره نمودن در ابتدا باید عرض کنم مگر مناظره کاندیدهای ریاست جمهوری است و در ثانی فضای نقد و نقادی است شما هم نقد منصفانه داشته باشید بنده با کمال میل پذیرا هستم و اینکه اگر ایراد یا نقدی بر نوشته های بنده هست راه هدایت را از راه ضلالت را بر من نشان دهید و این هم حمله خدای نکرده حمل بر عدم دانش منتقدین فرض می شود و این بدبختی همین کشورهای جهان سوم است و فضای بدون نقد و خفقان ....
و در پایان خدمت تمامی منتقدین عزیزم الخصوص این عزیز:
ما کر ز سر بریده می‌ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
من فکر می کنم آقای دکتر شایان فر کمی منظورشون رو بد بیان کردن بله عده ای در فضای مجازی با قرار دادن کلیپ هایی شان دامپزشکی رو پایین می آورند مثلا دکتر ... که تخصص بیماری های تولید مثل داره و روزانه عکس از توشه رکتال در اینستا میگذارد خوب این خیلی بده و در ذهن مخاطب عام تصویر منفی از دامپزشکی ایجاد میکنه یا بوسیدن آلت تناسلی (که البته من به شخصه ندیدم) به نظر من اگه در فضای مجازی بتوان از زیبایی های دامپزشکی گذاشت خیلی در ارتقا جایگاه رشته نقش داره حتی اگه هدف نهایی جذب مشتری هم باشه ایرادی نداره.
ناشناس
| Netherlands |
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
در فارسی یک ضرب المثل هست که به وضوح در این کامنتها میتوان دید !!!
چوب رو که برداری گربه ای که کار ناشایست کرده واکنش نشان میدهد !!!!!
( ضرب المثل همراه با کمی تغییر )
ناشناس
|
United States
|
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
21
27
این چیزایی که گفتین فقط حسادت بود با احترام
در تمام دنیا هم رایجه این موضوع و برای معرفی کار و حرفه خودشون از فضای مجازی استفاده میکنند
........................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
دوست عزیز برای خواننده عاقل حسادتی دیده نمی شود
اینکه شخصی آلت تناسلی سگ را جلوی دوربین ببوسد کار حرفه ای است؟؟؟
چقدر زود قضاوت می کنیم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
همین الان اینستا پر شده از لاک زدن و مسخره بازی برخی دکتر دامپزشک واقعا کسر شان برای کل دامپزشکی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
9
19
متاسفانه لودگی برخی همکاران در فضای اینستاگرام بیداد میکند، البته اصالت، سلامت کاری و پرستیژ به هیچ وجه با این قبیل کارها به دست نمی آید. معمولا افراد اصیل، با سواد و متشخص بی سر و صدا و به دور از شلوغ کاری مشغول هستند و معروفیت مثبت و پایدار دارند.
این قبیل دامپزشکان که در فضای مجازی مشغول شامورتی بازی و ادا و اطوار هستند، باعث خنده، تمسخر و تاسف هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands |
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
البته این معضل از ابتدا با رشته دام کوچک همراه بوده ولی با گسترس فضای مجازی شرایط به مراتب وخیم تر شده
ناشناس
|
United States
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
8
28
کروات و پاپیون شد لمپن بازی؟ شد شارلاتان بازی؟؟ بعدشم خب هرکاری ام بکنن اگر واقعا بلد نباشن کارشون رو بالاخره یک روز مشخص میشه دیگه جای نگرانی نداره!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
آمپول زدن از روی پتو به گربه و بوسیدن الت تناسلی سگ لمپن بازی است.
شارلاتان ها در حال قبضه دامپزشکی هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
0
10
علم و دانش اکادمیک دامپزشکی را برهنه کرده ؟ این یعنی چی اقا شایان؟
ناشناس
|
Russian Federation
|
۰۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
11
13
احسن بر نویسنده مقاله
حسین رضایی دامپزشک
|
United States
|
۰۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
8
11
دکتر جان این دامپزشک نماها به قول شما
همه شون مدرک دارن از موسسات اموزش عالی هم‌مدرک دارن رسمی هم هست اعتبار هم داره
مدرک و دادید حالا اومدید چاله میدونی با هاشون صحبت میکنید؟!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
لطفا نیم نگاهی هم به فیلم های منتشر شده در فضای مجازی بیندازید..
لودگی ها را نمی بینید و به کسی که حرف حق می زند می تازید؟؟؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
بله ماشاله همشون از دانشكده هاي بسيار پيشرفته و پر از امكانات و اساتيد بسيار مجرب نداشته كه بي كم و كاست همه دانشجويان خارج از ظرفيت شان در هر دوره فارغ التحصيل كرده شده اند!!؟ و جه مدارك معتبري هم از اين دانشكده هاي متكثر همجون قارج صادر ميشود !!!
ناشناس
|
Netherlands
|
۰۲:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5
22
کراوات زدن شد لمپن بازی و شارلاتان بودن؟ این چه حسادتی هست که در شما شکل گرفته که باعث شده به همکاران خودتون که مرتب و شیک در محل کار خودشون حاضر میشن اینگونه توهین کنید. برداشت من این هست که از روی حسادت این فرمایشات رو بیان کردید. همان اساتید بزرگواری که شما در متن خود از آنها یاد کردید سال های پیش برای ورود به دانشگاه کروات می زدند وشیک و مرتب و جنتلمن وارد دانشگاه می شدند. ولی با تغییر نظام سیاسی کشور افرادی مثل شما سر کار اومدند و پوشش آن اساتید بزرگوار رو تغییر دادند. شما قطعا زاده همان تفکر و اندیشه هستید که به خودتون اجازه میدید در مورد پوشش دیگران نظر بدید و اگر خلاف نظر شما باشه به آنها توهین کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
کروات را در محل های رسمی می پوشند. یک نگاهی به یوتیوپ و هزاران کلیپ خارجی بیاندازید کدام دامپزشک مجربی را می بینید که با لباس پلوخوری بیاد سگ و گربه ویزیت کند
کروات لباس شیکی است برای کنفرانس ها و سمینار ها نه به سبک باقرزاده صمد آقا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
با لباس کار ،ویژه همان کار کار می کنند نه با کروات توی اتاق جراحی و درمان و... واقع بین باشیم
ناشناس
|
Netherlands
|
۰۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
8
14
ضمن احترام به حکیم مهر ابراز تاسف می کنم بابت انتشار این متن سراسر از حسادت و افکار پوسیده که کراوات رو مصداق لمپن بودن میدونه. از حکیم مهر تقاضا دارم این مطلب رو پاک کنه و از نظام دامپزشکی و علی الخصوص انجمن دامپزشکان حیوانات کوچک تقاضا دارم علیه نویسنده این متن اعلام جرم کنند که به این واضحی به همکاران خودشون توهین کردند. اساتید بزرگی داریم که با ظاهری آراسته و شیک در محل کار خود حاضر میشند و در فضای مجازی هم حضور دارند. چه در پزشکی و چه در دامپزشکی. ایشون به چه حقی توهین می کنند و از واژه های توهین آمیزی مثل لمپن و شارلاتان استفاده می کنند. از نویسنده این متن تقاضا دارم جواب من رو بدن و بگن شما که کراوات نمیزنید و مثل ما لمپن و شارلاتان نیستید چه گلی به سر دامپزشکی زدید؟ چه کار شاخصی در دامپزشکی و طبابت کردید که به خودتون اجازه میدید به سایرین توهین کنید؟
از نویسنده متن تقاضا دارم جواب من رو بدن و کارهای شاخص در طبابت خودشون رو بفرمایند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
کراوات اصولا در فرهنگ ایرانی جایگاهی نداره و مصداق موضوع لاکچری که مطرح شد می باشد. شما بروید با کراوات ویزیت کنید!
دامپزشک دام بزرگ
|
United States
|
۰۳:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
7
14
هیچ دلیلی برای حرفهایتان نیاوردید. تنها دلیل شما این است که اگر یک دامپزشک بیسکویت و چای بخورد، آلت موسیقی بنوازد، کت و شلوار و‌کرابات بپوشد، یا با حیوانات مثل سگ و گربه ارتباط برقرار کند ( چه کلامی چه غیر‌کلامی) پس شارلاتان است. مطلب بعد اینکه اگر فرد یا افرادی با توانایی کمتر در یک مطب دامپزشکی مشغول به کار ‌است این دلیل واضحی بر نقص سیستماتیک در مدیریت دامپزشکی است و نمی توان همه تقصیرات را‌ گردن آن دامپزشک با کت و شلوار‌ و غرب زده، اینترنت و غیره انداخت. شاید مقصر اصلی همانی است که شما از او به عنوان غول علمی یاد کردید و بت سازی از او‌ کردید؟ در ضمن شما اگر آدرس یا مطلب دقیقی دارید بفرمایید وگرنه بدون هیچ مدرک خاصی متهم کردن همکارانتان ..... بسیار امر زشت و زننده‌ای است. من شخصأ چیزی از سخنان شما را متوجه نشدم و برایم قابل درک نبود که با چه ذهنیت یا رویکردی و هدفی این مطلب را نوشتید. روز خوش آقای دکتر شایان خواه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
و آلت تناسلی سگ را بوسبدن و چرت و پرت گفتن هم یعنی،شیک بودن و امروزی بودن؟؟؟؟
دکتر پیرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
9
17
دو نفر هم که دارند چهره ی زیبای دامپزشکی و دام کوچک رو به مردم نشون میدن و شأن و منزلت برای این رشته کسب میکنند شما اینقدر وقیحانه خطابشان میکنید؟
حسادتان از کجا نشأت می‌گیرد؟ از اینکه این افراد دامپزشکی را منزلت داده اند و احترام برایش خریده اند؟
از نظر چون شما دامپزشک باید بوی پشم و دامداری و مرغداری بدهد؟ با احترام به دوستان دام بزرگ که ان ها هم این روز ها از فعالیت های حرفه ای خود در مجازی با شخصیت و شیک و با پرستیژ مطلب میگذارند. اما چرا امثال شما فکر میکنید دامپزشک باید کثیف باشد؟ جمع کنید خاهشا حسادت هایتان را
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
چهره زیبای دامپزشکی به این کارها نیست به کار پرکتیکال و حرفه ای است نجات حیوانات و درمان آنهاست نه لودگی و دلقک بازی
ناشناس
|
United States
|
۰۳:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
3
5
یک مطلب و یک درخواست از دامپزشک محترم نویسنده مطلب، سخن اول بنده نه تنها با حیوانات بلکه با گل موجود در باغچه محل زندگیم و کوچه بغلی نیز حرف می زنم و‌ابراز محبت می کنم، کرابات و کت شلوار هم می پوشم، بیسکوییت و چای و قهوه هم می خورم، استاد دانشگاه هم نیستم و کلینیک در یک شهر دور افتاده دارم. و‌اما درخواست من از شما اینه که لطفأ تشریف بیاورید و یک تست از من بگیرید ببینید کجای طیف لمپنی و شارلاتانی که فرمودید هستم. نوشتن این مطلب خبر از سر درون شما می دهد. هر دامپزشک عزیزی فهمید این مطلب چه معنی می ده برای من هم لطفأ ترجمه کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
همکار عزیز شما بزن . ولی اسم اون کراوات ه نه کرابات . چند جا کامنت گذاشتی و مرتب مبگی کرابات . چرا فقط به کرابات گیر دادی . اصل مطلب رو بگیر . برخی همکاران واقعا رفتار جلفی دارن .
/
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
عزیز دل شما کل مطلب را رها کردی چسبیدی به کراوات ؟ شما با کراوات برو نانوایی به کسی مربوط نیست ،چرا از اصل مطلب طفره میری؟ دامپزشکی یک علم تجربیست درست مثل پزشکی ...چه بسیارند بیمارستان های پزشکی که قسمتی از لباس فرمشان همین کراوات است که میفرمایید ولی در کنارش کار درست ارائه میدهند ...دامپزشکی تئاتر نیست عزیز دل
ناشناس
|
United States
|
۰۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5
8
یعنی چی؟ با عرض ادب و احترام شما درگیر عقاید و افکار مسموم هستید که خود هم خبر ندارید. از کجا این افکار را آوردید؟ خط فکری شما چیه که فکر می کنی که باید اینترنت قطع بشه و غرب زدایی بشه، کت‌و شلوار ممنوع بشه، بیسکویت و جای خورده نشه و همه با شما به عنوان استاد دانشگاه مشورت کنند؟ ............
پاسخ ها
/
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
از کجای حرف های دکتر برداشت کردید که میگن باید اینترنت قطع شود؟ حرف ایشان این بود که مصرف بیسکوییت و چای برای دامپزشکان ممنوع است؟خیر اصل مطلب چیز دیگریست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
قطعا اینترنت موجود با وضع فعلی باید قطع شود و به جای آن اینترنت ملی که با سایت های سالم و بر اساس اصول اعتقادی و ملی ما سامان دهی شده جایگزین گردد. ان شاالله به زودی محقق گردد.
ناشناس
|
United States
|
۰۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
16
7
دلاور!این جماعت متاسفانه یا خوشبختانه دامپزشک نما نیستند،براساس مدرک دانشگاهی دامپزشکندو البته انسان هنگ است از رفتار آنها در فضای مجازی
اما چه می شود کرد
وقتی نسلی از انسانها در جامعه پدیدار شده اند که حیوانات را از فرزندانشان بیشتر دوست دارند و نگهداری از سگ و گربه را ارجح بر فرزند آوری می دانند و به آن افتخار می کنند و سادیسم وار به حیوانات علاقه دارند و گاهی آن را اشرف بر انسان می دانند مطمئنا چنین جماعتی طالب چنین دامپزشکانی خواهند شد شما نیز زیاد برآشفته نشو
کین هنوز از نتایج سحر است
ناشناس
|
United States
|
۰۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
0
0
سلام
ناشناس
|
United States
|
۰۴:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
3
10
...............
پس پزشکان که فعال هستن در شبکه های اجتماعی یا کروات میزنن شارلاتان هستن!!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
در اتاق عمل ندیدم پزشکی کروات بزند و در زمان کار جدی کسی نمایش نمی دهد
کروات به خودی خود اشکالی ندارد مسخره بازی زشت است
دامپزشک
|
United States
|
۰۴:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5
13
متأسفانم برای طرز فکری که دارید ...
و بی احترامی به جامع دامپزشکان کردید
باید عذرخواهی کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
لطفا چرندیات این لمپن ها را در فضای،مجازی ببینید و بعد ادعا کنید ایشان توهین کرد
دوست عزیز نمایش های عرق خوری و نشان دادن انواع مشروبات الکلی در صفحه دامپزشک با کلاسی است؟
بوسبدن الت تناسلی سگ زیباست؟
و آمپول زدن به گربه از روی پتو کار حرفه ای است؟؟؟
کسی که باید عذر خواهی کند ان بیسوادی است که کیسه زباله در سیف باکس می گذاره و نمایش،می دهد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
با نظر ناشناس کاملا موافقم چرندیات این دامپزشک های بی سواد ابرو و حیث دامپزشکی را نشانه رفته گدر زمان نشان خواهد داد که چیزی جز این نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5
8
متاسفانه منتقدین این مقاله فقط به قضیه کراوات و چای خوردن پرداختن. نویسنده مقاله از اون دسته همکاران دامپزشکی صحبت میکنه که با کراوات زدن ادای باسوادها رودرمیاره و به این سبک حمایت طیف خاصی از جامعه هدف رو برای خودش میخره . کراوات زدن ، چای خوردن ومهربانی و رفتار خوب با حیوانات مذموم نیست ولی بعضا نوعی رفتار افراطی و ارنباط ناشیانه و کاذب با حیوانات رو در فضای مجازی توسط برخی همکاران می بینیم . همکاری که متاسفانه روی موج فضای مجازی سوارمیشه و برخی اصول اخلاقی رو زیر پا میذاره و بعضا بدون پروا به تخریب همکاران دیگه و حتی صاحبان پت با ذکر نام وآدرس می پردازه و دلیل اون رو دوستداری حیوانات می دونه درحالی که همین همکار حاضر به گذشتن از بخشی از حق الزحمه خودش برای نجات جان اون پت نیست . بسیاری از رفتارهای عجیب برخی همکاران و کادر مجموعه اونها منو شگفت زده کرده . استفاده از فیلترها و ادیت های رابج در موبایل ها تا کشیدن سیگار به سبک برخی هنرپیشه ها در کلیپ هاشون تا توهین به همکاران و صاحبان پت و الی آخر . از همکاران خودم درخواست دارم به دور از تعصب به این مقاله نگاه کنند . هیچ کس مخالف تبلیغ و نشان دادن توانایی افراد نیست اما به چه قیمت ؟ دیده شده که در موارد زیادی بیننده های این رفتار ، همکاران را با کلمات ناشایست خطاب مبکنن . هرچند این سبک از تبلیغات خوشایند درصد زیادی از جامعه هم هست . لطفا با خوش بینی به این مقوله نگاه کنید . ذکر نام نویسنده مقاله ، دلیل قابل قبولی برای نداشتن حس حسادت و موارد دیگری میتونه باشه که همکاران منتقد مقاله به اون پرداختند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5
12
........ تو خودت هم که کت پوشیدی و صورتت رو اصلاح کردی؟ پس تو هم لمپنی؟ ................. تو هم برو توی فضای مجازی تبلیغ کن، سلبریتی بیار.... ....... تا بحال برای حیوان در حال زایمان ساز زدی ؟یا در حین عمل موزیک پخش کردی ؟ من با همین لمپن بازیها بهش ارامش میدم که این مخلوق خدا راحتتر باشه عیب نداره بزار چهارتا مثل تو بهم بگن لمپن و البته این کار یک پولتیک غیر مستقیم هست برای اینکه هم حیوان هم خودم و هم صاحب حیوان کمی ذهنشون ارام بشه ماکه نیومدیم ساز بدیم دست حیوون زبون بسته بگیم بزن که شما بگی لوس بازی و از این حرفها که لایق خودته البته !!!! ضمنا بنده به عنوان شارلاتان روزی که با رتبه خوب وارد یکی از دانشگاههای دولتی شدم روی در و دیوار دانشکده عکس اساتید کت و شلوار و کراواتی بود که کل سیستم دامپزشکی مدیون سواد اونهاست و البته زندگینامه شخصی اونها رو هم که بخونی متوجه میشی چندتا از اونها نوازندگان حرفه ای الات موسیقی بودن که خودش یک هنر تمام و کماله . از نظر تو قهوه و بیسکوییت خوردن و نشون دادن اینکه ما در مرکز خودمون از ارباب رجوع و همراه پذیرایی در شان رشته خودمون میکنیم بده؟ لابد میخوای جلو ارباب رجوع یونجه بریزیم ؟ مطمعن باش جایی در جلسه یا همایش یا انجمنی همدیگه رو ملاقات میکنیم و اونجاست که حسابی از خجالتت در میام تا یاد بگیری زندگی با دهان بسته چه مزایایی برای امثال تو داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
این شارلاتان هم دست به هر کاری می زنند. یکیشون از،شدت هیجان و البته عادت صفحه کلینیکش را با زندکی خصوصی اش بشدت قاطی کرد و شده بود صفحه خنده و هر روز می رفتم بهش سر می زدم تا با خنده روزم را شروع کنم یادمه رفته بود مسافرت خارج و شلوار کوتاه پوشیده بود و کفشهای قرمز و از زاویه بالا از پاهاش این اقا عکس گرفته بود متاسفانه همان مشتریهاش چه شوخی های زشتی باهاس داشتن بعنوان داممزشک واقعا خجالت می کشیدم
جواد شایان خواه
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
ما کر ز سر بریده می‌ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
اقا جواد شایان خواه .............. شما رو نشون کردم تا یه جا ببینمت اونوقت دارم واست اونوقت اگه راست میگی جلو قاضی معلق بازی کن . اینکه توی مجازی شلوغ بازی در بیاری واسه جلب توجه هنر نیست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
لطفا اگر فکر می‌کنید ایشان به شما توهین کردن، شخصیت شما که خیلی برتر هستید، جهت خطاب کردن طرف مقابتان، از "شما" به جای "تو" استفاده کنید تا شان و جایگاه والای خودتان را به نمایش بگذارید به همراه کراوات و آلات موسیقی تان!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
6
8
تو خوبی! حیدت تا چقدر ؟ دامپزشک نما؟؟؟؟ طرف دکتر دامپزشک است ! حکیم واقعا چرا چنین مطالب سخیف و پر از حسادتی را منتشر می کنی؟ همین کارهها و حرفها دامپزشکی را نابود کرده!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
ایشان دکترای جامعه شناسی و سیاسی داره و اشرافیت خوبی هم به این مسائل
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
دکتری جامعه شناسی و سیاسی؟ خوب پس معلوم شد سهمیه ای و .... خیلی از مسایل دیگه هم حل شد..گناه داره ولش کنید اذیتش نکنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
6
تمام شد؟ تاثر گذار بود :)))
همکار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
12
7
اتفاقا امثال دکتر شایان جز مفاخر این دامپزشکی است بدون هیچ گونه تعصب و افتخار هر مجموعه ای است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
قلم صریح ایشان نشان از شجاعت و واقف بودن در این امورات است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
مفاخر هم باشن، این متن سرتاسر توهین است و اشتباه کردند. اگر نقدی داشتند با ادبیات بهتر و فنی تر باید به موضوع میپرداختند تا ما هم متوجه مفاخر بودنشان میشدیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5
8
دکتر جان شما در شهر با لباس الوده به فضولات دامی بگرد و بوی بد بده تا جبران بشه!! خجالت بکش اقا چقدر حساد! چقدر تنگ نظری! ................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
منظور نویسنده القاب تفکر حسادت نیست تفکر شارلاتان بازی بعضی همکاران است که دقیقا به اصل موضوع پرداخته و خیلی هم جالب تحلیل کرده سعی کنیم یه خورده نقد پذیر باشیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
8
9
من به عنوان کسی که سالها در طبابت کار میکنم میدانم نویسنده به موضاعاتی پرداخت است که درد امروز این صنف است چرا که نمی شود با لمپن بازی دامپزشکی را به سرانجام خوب رساند مگر نه اینکه الان نتوانستیم حافظ ذخایر ژنتیکی کشور و گونه های بومی اعم از یوز ایرانی و گورخر و... باشیم و حتی درمانهای نابجا و فقط با عکس گرفتن برخی افراد حین به اصطلاح درمان و ... فقط در صدد خودنمایی بودیم و هیچ کار حرفه ای هم انجام نشده و حتی آن گونه را با درمانهای ناصحیح هم از بین برده ایم .بازم ممنون از اشرافیت نگارنده این مقاله
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
7
9
این حرفای شما فقط نوعی حسادت کور به پر از غرض ورزی بیش نیست لطفا کمی تحقیق کنید بعد برای خراب کردن دیگران اقدام کنید اصلا کار زیبایی نکردید متاسفم برای شما
امید چاشنی گیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5
4
کاش نقدی به دور از افراط برای این دسته از همکاران نوشته میشد. متاسفانه این متن بسیار به حاشیه رفته جوری که خواننده تصور می کند خود نویسنده هم برای شومن بازی و مطرح کردن خود و از روی حسادت این متن رو نوشته.
متاسفانه "حتی راه دشمنی رو هیشکی یادمون نداده"
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
9
4
متن پخته و به نکات ریزی اشاره شده بود ولی من تعجب میکنم چرا همکاران بر خود میگیرند و بر نمی تابند این بنده خدا گفته برخی دامپزشک نما که نگفته همه تازه به احترام از بزرگان دامپزشکی هم یاد کرده و گفته جایشان در فضای مجازی خالیه و باید بیشتر بهشون اهمیت داد تا لمپن ها رشد نکنند .در عجبم برخی خواننده های این چرا به خود میگیرند و برخورد ناصحیح دارند ولی به گمانم شاید...
پاسخ ها
ناشناس
| - |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
یه وقت متن از شدت پختگی ته نگیره بسوزه ته دیگ بشه؟ این یک طرز فکر انسان سالم نیست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
داداش تو به این ....... میگی پخته؟ خوب پس معلومه خودت هم از چه سطح اجتماعی و فرهنگی اومدی
/
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
چرا اکثریت به خود گرفتند؟دلیلش واضحه چون جامعه امروز ما همین لمپن ها و شارلاتان ها رو میپسنده ،چون جامعه امروز شیفته ی نمایش های مضحکه نه فقط در رشته ی ما بلکه در هر زمینه ای که نگاه کنید بی مصرف ترین و ناشایست ترین فرد بیشترین دنبال کننده را دارد گویا خودمان هم چندان شایسته سالاری را نمیپسندیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
3
3
قطعا بعضی دامپزشک‌ها زیاده روی در بوسیدن و کارهایی از این دست انجام میدن. یا در فیلم‌هایی که منتشر می‌کنند زیاده گویی میکنند. اما لمپن و... لفظ مناسبی برای اون‌ها نیست.
در خصوص کراوات و نحوه‌ی پوشش، قطعا اون‌ها دلیلی بر توهین به همکار نیست اما با این کاملا موافقم که شان یک دامپزشک در این هست که لباس مناسب کادر درمان رو بپوشه، مثل تمام دامپزشکان جهان...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
13
10
دکتر شایان را فرد شجاعی می دانم. زیرا علی رغم اینکه می دانست مورد حمله شارلاتان ها واقع می شود در تاریکی شمع روشن کرد و روباهان مکار به هول و لا افتاده اند.
اشاره دقیق نویسنده به کروات بسیار جالب است. متاسفانه فرهنگ لباس پوشیدن را بلد نیستیم سریال طنز صمد آقا بخوبی تاریخچه آنرا نشان می دهد و شخصیت باقرزاده نماد چنین افرادی است.
برادر من کروات و کت و شلوار لباس مرتب و مجلسی است و نه در محل کار دامپزشکی که باید لباس کار مناسب آنرا بر تن داشت.
دکتر نوئل فیتزپاتریک هم صفحه اینستاگرام دارد و نگاهی به عکس های ایشان بیندازید اگر بتونید یک عکس کرواتی از ایشان در حین کار ببینید..
متاسفانه بعضی شارلاتان ها برای فریب به چنین خودنمایی های زشتی می پردازند و کروات شده سمبل فریبکاری همانطوری که بعضی ها که درونشان مشخص است بخواهند به چهره های مذهبی روی بیاورند مثل شخصیت فیلم مارمولک
امروزه به بنگاه های املاک هم اگر مراجعه کنید اکثر دلال های املاک کرواتی شده اند
در حالی که هر جیزی جای خود را دارد و در یک کنگره خیلی زیباتر خواهد بود با لباس مرتب و ادکلن زده و کروات زده رفت و اتفاقا جایش همان جا است.
در مورد نمایش های افراد بیسواد که بدلیل کثرت پذیرش افسارگسیخته دانشجو در رشته دامپزشکی این از نتایجش است برادر باسواد که بهت بر می خوره تو اول مفهوم بسیار بسیار ساده سیف باکس را درک کن و بعد بیا داخل آن کیسه زباله بگذار تویی که ابتدایی ترین اصول بهداشتی را بلد نیستی و مردم هم اگاهی ندارند و با تبلیعات و شو هایت فعلا پیشت می ایند وقتی خود واقعیت را نشان دادی چه خواهند گفت؟؟؟؟
اکثر این شارلاتان ها هم با تبلیعات حمایتی مشتری جذب می کنند همان کرواتی از دست چندم های این جریان مسموم و سودجو است
و یا یک بیسواد دیگر با پتو گربه می گیره و از روی پتو سوزن را وارد بدن حیوان بیچاره می کند نه رعایت اصول بهداشت و نه هیچ و میکروبها را جلوی چشم همه وارد بدن حیوان بیچاره می کند
و یا برای فریب دادن عوام الت تناسلی سگ را با به به و چه چه می بوسد..
از طرفی با هیاهو همین شارلاتان ها دکتر شایان نباید فکر کنه وای چقدر کامنت علیه اش،نوشتن . برادر من ................ اگر در گروه های واتس اپ همکاران حضور پیدا کنی می بینی چقدر از کارهای،زشت این افراد همکاران عصبانی هستند
پاشایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
6
5
درود و سپاس استاد بزرگوار بابت مطالب ارائه شده و آرزوی موفقیت روز افزون برای شما....چقدر خوبه انتقاد پذیر باشیم و ضعف های حاکم بر جامعه رو پذیرا ،متاسفانه ظاهر نمایی و ظاهر پسندی یکی از بزرگترین دلایل عقب گرد جامعه‌ است ولی ظاهر مناسب دلیل بر نداشتن قابلیت افراد نیست درک کلی که بنده از گفته های حضرت والا درک کردم تاکید بیشتر بر شناخت درست و توجه بیشتر به قابلیت و توانایی عزیزانی است که در این عرصه فعالیت می کنند...بهترین لایق شماست در پناه حق موفق و مؤید باشید.
ناشناس
|
United States
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
4
برداشت ذهنی هر خواننده گویای کار اوست و ولی بیطرفانه می توان نقد کرد با خودمون رو راست باشیم در غیر اینصورت به خود میگیریم
همکار اداری
|
-
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
3
14
فقط می‌توانم بگویم متاسفم براتون آقای دکتر شایان. فقط یک سوال دارم که چه جوری می شود این همه حجم تنگ نظری و .................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
شما اول فکر تسری باش تا آخر سال قطع نشه حمایت از بخش خصوصی پیشکش
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
ممنون که به فکر همکاران بخش خصوصی هستید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دقیقا چرا بخش دولتی نگران بخش خصوصی است کاسه داغتر از آش شدن پس کاسه ای زیر نیم کاسه است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
چون دولتی و خصوصی نداره. همه ی ما دامپزشکیم، امروز من در بخش خصوصی هستم فردا استخدامی قبول میشوم و میشوم دولتی، یا فردا روزی یک کارمند استعفا میدهد و آزمایشگاه تاسیس میکند. دامپزشک هر جایی که باشد باید از شان و پرستیژ رشته اش دفاع کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
6
0
فیلم هزار چهره را با دقت یک بار دیگر نگاه کنید
من بیشتر بحث نمیکنم و مطمئنم بار کج به منزل نمی رسد هر کلینیکی با اگاه سازی مشتریان خود به راحتی مقابل این فریبکاری ها می ایستد حالا کسی خواست گول بخوره بره بخوره کیسش از بین بره خودش میدونه ما کار علمی خودمان را انجام میدهیم و کار پیش فروش بلیط هم انجام نمی دهیم
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
6
14
آقای دکتر شایان خواه، .............. این افکار مثل سم مهلکی هستند که از ضمیر ناخودآگاه انسان نشأت می گیره که سالها در خود نگه داشته‌اید و الان نیاز به کمک دارید تا از شر این افکاری که روح شما را مسموم کرده رها شوید، همانطور که من شدم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
کافر همه را به کیش خود داند!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
8
3
ما خیلی از موضوعهای اینچنین داریم باز یک نفر پیدا شد حداقل یکی شون رو گفت باید دید این نوع نگاه متعصبانه همکاران ناشی از چیست حقیقت رو گفته کلاه خود رو قاضی کنیم اینم جای تشویق
Reza
|
Denmark
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
7
4
اصل مطلب کاملا درست هست اما بهتر بود ادبیات موجود در مقاله تغییر کنه و از کلماتی استفاده نشه که همون دامپزشک نما ها بتونن ازش برای پاک کردن صورت مسئله استفاده کنن و همچنین بهتر بود سردبیر حکیم مهر در جهت حفظ انسجام بین جامعه دامپزشکی مطلب رو از نظر ادبیات و میزان نقد تصحیح و ویرایش میکرد جامعه دامپزشکی به اندازه کافی گسسته هست بنابراین دمیدن بر آتش اختلاف کار درستی نیست
مهندس احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
8
3
به شدت با نظر آقای دکتر موافقم . و تحسین میکنم که جسارت بیان واقعیت هارو داشتن هرچند خیلی ها جبهه گرفتن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
شما تو جایگاه نقد کلینیک های دامپزشکی و دکتر ها نیستید.
دکتر راد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
دوست عزیز لطفاً در مورد تلقیح کار ها نظر بدین شما با تشکر
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اتفاقا ایشان نگه کی باید بگه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
دکتر شایان ، مهندس احمدی هم از نظرات شما حمایت کردند. ایشان رو هم مورد عنایت و الطاف خود قرار دهید.
نکته جالب اینجاست هرکس از دکتر شایان تعریف کرده اسم و فامیلش رو کامل گفته تا دکتر شایان با توجه به سمتی که دارند هواشون رو داشته باشه. وگرنه بقیه نظرات فقط انتقاد از شایان بوده.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
0
8
پروفسور سمیعی هم کراوات می زنند و در برنامه های مختلف تلویزیونی و غیره شرکت می کنند، حالا لومپن کیست؟ ..............
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
فرمودید در برنامه های تلویزیونی و مصاحبه نه در اتاق عمل و کار جدی.
بقول دکتر فتاحیان که همیشه در کلاسهایشان به دانشجویان تذکر می دهند شان این حرفه را حفظ کنید تکه کلام ایشان این است پروفسور سمیعی هیچوقت نمیاد یک قلب دست بگیره و در فضای مجازی داد بزنه من و قلب غضنفر خان و یا عکس کارتونی خودش و قلب را همه جا پر کنه
دامپزشک دولتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
16
مقاله ی شما سرتاسر توهین است. اساسا یک کلینیک دامپزشکی، بنگاه اقتصادی است و نه یک خیریه. بسیار واژه های زشتی بکار برده اید. (دوشیدن و پر کردن جیب و..)
در بدبینانه ترین حالت میتوانیم بگوییم، هستند کلینیک هایی که شوآف میکنند، ولی کار شما بدتر است که با بدترین واژه ها با همکاران دامپزشک خود سخن گفته اید.
حالا همه جا کامنت بگذار که یک نفر آلت سگ را بوسیده. این توجیه درستی برای توهین به یک قشر تحصیلکرده و زحمتکش نیست.
برادر بزرگوار به جای یک مقاله ی سرتاسر توهین و احساسی، یک راهکار عملیاتی میدادی. مثلا : ضرورت آموزش دامپزشکان فارغ التحصیل در خصوص بازاریابی در فضای مجازی، یا ضرورت تصویب قوانین تبلیغاتی در فضای مجازی( مانند نظام پزشکی)
شما گزک دست کسانی میدهی که بدخواه دکتر های دامپزشک و کار کلینیک های دامپزشکی دام کوچک هستند.
توصیه دوستانه میکنم با دشمنان این رشته همدست نباشید و از تخریب این قشر زحمتکش و عالم دست بردارید و بجای آن با راهکار و همکاری صنفی در جهت بهبود آن تلاش کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
اتفاقا راهکار هم داده آگاهی بخشی و آموزش
ناشناس
|
United States
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
0
11
شما کی هستین؟ مدرکتون رو از کجا گرفتین؟ چه شایستگی علمی خاصی دارین که به خودتون جسارت میدین به همکاران موفقتون بگین دامپزشک نما
.....................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
موفق؟؟؟ فرد با سواد و موفق کیسه زبال در ظرف سیف باکس نمی اندلزه و چرندیات بی سر و ته در شو اف هایش نمیه مثلا بگه کنه ها رفتن زیر موست نمی بینید . و یا در یک شو آف دیگه می گه قلب خون را تصفیه می کنه.
لطفا اگر چیزی نمی دانید قضاوت نکنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
0
9
موضوع متن: چجوری ............... برای اینکه شخص دیگری بهتر از ما نباشد آنها را بکوبیم و تلاش آنها با کلمات لمپن و شارلاتان بازی به باد دهیم و جملات مقدس"دامپزشکی بازارکار نداره و حقوقمون بسیار پایینه" رو برای دیگران تکرار کنیم تا کمتر کسی پا به این رشته بذارد بلکه حقوق ما بیشتر شود و هرکسی که با تلاشش خلاف این جملات را ثابت کرد تخریب کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
13
3
واقعا حرف دل ما را زدی کار علمی جاش رو با مسخره بازی و شو تلویزیونی عوض شده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
7
................. حکیم مهر عزیز انتظارم اینه که همینجور که به این ....... اجازه دادی به ماها توهین کنه به ماهم اجازه بدی بدون سانسور تمام حرفهام رو بزنم بهش بلکه .......... یکم ادب بشه !!! پس سانسورم نکن لطفا. و تو اقای ...... دکتر بیا پایینه کامنت من جواب بده که خیلیییی باهات حرف دارم !!!
دکتر راد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
7
با سلام
فضای مجازی ،فضای بسیار گسترده ایی هست اگر توان رقابت دارین بسم الله یک پیج بزنین و شروع کنین و با علمتون شخص رو زیر سوال بزنین ، بنده هم بسیار علاقمند هستم با کت شلوار و کراوات در محل کارم حاضر شوم و پرسنل کلینیکم رو لباس یکدست با پاپیون اوکی کنم و فضای کلینیک فوق العاده لاکچری باشه . این به خودم ربط داره همون‌طور ک پیرهن حراجی تن شما به خودتون ربط داره . این دامپزشکی زیر آب زنی هرروز به یک مدل بروز میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
کی گفته پیراهن تن شما به شما ربط داره؟ اگر نماد غرب‌گرایی باشه اجازه همچنین کاری در کشور اسلامی را‌ ندارید و باید طبق موازین و شئونات حاکم بر‌کشور باشد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جواب ناشناس 21:8 :
عزیز تو جایگاه خودت رو هم هنوز نمیدونی کجاست. مشکل مملکت از همینجا شروع میشه..تو نهایتا دامپزشکی برو کار دامپزشکیتو بکن مگه تو ستاد امر به معروفی اقا جان ؟ طرف رو توی ده راه نمیدادن سراغ کد خدا رو میگرفت. حالا شما نهایتا با ایشون همکار و هم رشته ای..وارد مسایل اجتماعی و رفتاری نشو چون اصلا صلاحیت نظر دادن نداری حد و حدود خودت رو بدون کجاست !! با تشکر از حکیم مهر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
11
3
من که به شخص صحبتهای دکتر شایان رو تایید میکنم شده بازار گرمی برای برخی افراد بی سواد و بدون دانش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
نویسنده این مقاله شاید بتوان یکی از تئوریسین ها و ایده پرداز های این دامپزشکی دانست واقف بودن به مشکلات و به روز بودن و جسارت قلم فرسایی از خصایص ایشان است باتوجه مقالات قبلی ایشان افتخار هم برای بخش خصوصی باتوجه سوابق خصوصی ایشان است و مایه انرژی و تحرک برای این قطار کندرو
یک لومپن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
3
14
سلام و عرض ادب خدمت همکاران.
من شناختی نسبت به نویسنده نامحترم این متن ندارم. ولی وقتی نام ایشان رو سرچ کردم متوجه دلیل دیدگاه های عجیب و اظهار نظر های توام با بی احترامی ایشان شدم. براساس سرچ بنده که البته شاید اشتباه هم باشد ولی با عکس و پرس و جو از دوستان تقریبا اطمینان دارم که رزومه ایشان به صورت زیر هست؛
دکتر جواد شایان خواه
مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرستان اراک
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اراک
جانشین سرپرست دامپزشکی شهرستان اراک
ریاست دامپزشکی شهرستان فیروزکوه تهران
ریاست دامپزشکی شهر ری در تهران
رئیس انجمن حمایت از حیوانات وحشی

حالا بنده لمپن و شارلاتان از این بزرگوار این سوال را دارم که ایشان چگونه توانستند با این سن و تجربه کم این همه پله های ترقی رو در سیستم اداری طی کردند و همه پست های ایشان هم کمتر از ریاست نبوده. به ما هم یاد بدند تا بنده از لمپنی در بیام. بنده که پنج بار آزمون استخدامی دادم و هر بار در آزمون کتبی قبول شدم در مرحله مصاحبه رد شدم.
خواهش می کنم ایشان بفرمایند چگونه با این سن کم و تجربه پایین توانستند این همه سمت بگیرند؟ و بفرمایند چرا سایر همکاران نمی تونن استخدام بشند؟ دلیل این پست و مقام ها این طرز تفکر و اندیشه نیست که کراوات زدن رو لمپن بودن میدونن و با شبکه های مجازی مخالف هستید؟
بنده پیش بینی می کنم در آینده بسیار نزدیک ایشان مدیر کل هم خواهند شد. چون به تجربه دریافتم این طرز تفکر و اندیشه که توام با پارتی و زیر آب زدن همکاران هم باشد پله های ترقی رو زود طی خواهند کرد.
متخصص بالینی، کلینیسین و عضو هیئت علمی دانشگاه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
9
4
با کلیات مطرح شده در نوشتار موافقم اگر چه انتقاداتی هم به برخی نکات جزئی آن دارم. متاسفانه محروم کردن اساتید متخصص بالینی از پرداختن به فعالیت درمانگاهی در خارج از دانشگاه که تصمیمی بغایت اشتباه و مخرب است، فضا، چه مجازی و چه واقعی، را برای دامپزشک‌نماهای لمپن و شارلاتان که بعضا" حتی فاقد مدرک دکتری عمومی دامپزشکی هستند خالی کرده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
شما نه متخصصی نه از علوم بالینی بویی بردی . نیازی به این مدل لاف زدن نیست. فقط ........ که نمیتونی و ...... نداری توی فضای مجازی تبلیغ کنی. این کارا خلاقیت میخواد که در سطح تو نیست
دامپزشک دولتی
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
حتما استاد دانشگاه فعالیت بالینی و درمانی باید داشته باشد ولی در بیمارستان آموزشی و برای تربیت دامپزشکان بعدی. نه در بخش خصوصی برای منافع اقتصادی فردی.
اتفاقا سازمان دامپزشکی باید باید باید اجازه ندهد دامپزشکان دولتی و یا هیئت علمی به تاسیس کلینیک و بیمارستان اقدام کنند. بخش خصوصی باید بتواند قوی شود. شمای هیئت علمی همین الان به دانشجوی خود به چشم رقیب نگاه میکنید، وای به حال وقتی واقعا در فضای شغلی بخش خصوصی رقیب شوید. تضاد منافع یک مساله ی اساسی در کشور است که خوشبختانه سازمان دامپزشکی متوجه اهمیت آن شده.
دامپزشک عمومی
|
Germany
|
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
6
باید برای این بی احترامی عذرخواهی کنن
متأسفم برای ایشون و طرز فکرشون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
5
این چه طرز حرف زدن جناب دکتر
مقاله شما توهین هست به دامپزشکان کشور
قانع رحمانی پیرا دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
0
3
واقعا دیگە بە یقین رسیدم کە دیوار جامعۀ دامپزشکر کوتاە ست ...................
ناشناس
|
Netherlands
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
0
5
نویسنده این متن که خودتو از همه بالاتر میدونی و فکر میکنی بقیه لومپن هستند. شما از کجا خبر داری که برخی دارند این کار را انجام میدن؟ چرا دنبال کننده یا درواقع فالوور اون افراد هستی که اینگونه از حسادت این متن سراسر از توهین رو نوشتید؟ شما تو دنیای خودت ریاست شبکه رو بکن اون افراد هم کار خودشون رو بکنن. من نمی فهمم این کارهایی که شما نام بردید کدومشون دلیل بر عدم دانش و توانایی اون افراد در طبابت هست.
اگر به عنوان مراجعه کننده قصوری کردند وبه شما آسیبی وارد کردند به نظام مراجعه کنید و شکایت کنید. اگر هم به شما آسیبی وارد نکردند چرا با توهین و بی احترامی همکاران دامپزشک شیک پوش رو مورد توهین و افترا قرار می دهید.
من شخصا نه کراوات می زنم و نه گیتار بلدم که بزنم. اصلا طبابت هم نمی کنم. مسئول فنی بهداشتی یک واحد بسته بندی هستم. اگر بی طرفانه و با عدالت قضاوت کنم دامپزشکانی که کراوات میزنند و گیتار میزنند و چای و بیسکوییت می خوند لومپن نیستند بلکه به نظر من نویسنده این متن نمونه تیپیک یک لومپن هست.
امیدوارم هرچه سریعتر از همکاران دامپزشک عذر خواهی بفرمایید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
2
3
منفی و مثبت ها نشانگر اینه که باز هم فضای مجازی برنده ست . بنظر میاد موافقان مقاله از جمله خودمن صحنه رو به مخالفان واگذار کردیم . کاش بیشتر وعمیق تر به موضوع نگاه کنیم .
لومپن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
4
فرض بگیریم من نوعی، لومپن و شارلاتان هستم. شما چرا عیب و ایراد من نوعی رو میفرمایید. اندکی از خودت بگو تا مشخص بشه چگونه از یک سمت به سمت دیگر میرید. از یک ریاست یک شبکه به ریاست شبکه دیگر.
دوست ......، ما مثل شما نیستیم که تو سیستم دولتی باشیم و ازمون حمایت کنند و بهمون پست و مقام بدن. باید یک لقمه نون در بیاریم. شاید لومپن باشم اما شریفم. دارم نون دانش و طبابت رو می خورم. اگر شمام مردی به جای اینکه نون دولت رو بخوری زحمت بکش از سمتت استعفا بده بیا طبابت کن. مثل من هم لومپن نباش. ببینم میتونی اجاره کلینیکتو در بیاری. از دور وایسادی میگی لِنگش کن. بفرما. اگر مَردش هستی بسم الله.
ولی به والله که وجود طبابت و نون در اوردن از طبابت رو نداری. فقط با ارتباطاتی که داری هر روز پست و مقام میگیری و حقوق و مزایات آخر برج میاد تو حسابت. چون پشت میز نشستی فکر می کنی کسی هستی. در صورتی که فقط پست و مقام داری. اگر ......... بودی اینگونه در مورد همکارانت قلم نمیزدی و افکار ............ و غرض ورزی رو حداقل علنی نمی کردی.
........... به جای اینکه عیب های دیگران رو به قلم بیاری، به جای اینکه چای خوردن دیگران رو به تمسخر بگیری از خودت بگو. از ارتباطاتی بگو که منجر به پست و مقام برای شما شده تا من هم از بدبختی های نون در آوردن در بخش خصوصی بگم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
فک کنم دکتر شایان بخش تاجایی که می دانم بخش خصوصی فعالیت دارند تا دولتی
همکار دولتی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
من دامپزشک دولتی هستم ولی همیشه حامی همکارانم در بخش خصوصی بودم و بالاترین کار دامپزشکی را طبابت میدانستم بعد از آن کارهای دولتی و مسیول فنی و..
حرف های این مقاله سرتاسر توهین به ساحت دامپزشکی است. من دولتی از این مقاله بسیار رنجیدم. ولی همکار عزیز پاسختان را به توهین های این فرد، خطاب به همکاران دامپزشک در دولت قرار نده وگرنه شما هم خدایی نکرده مثل ایشان هستی.
به امید روزی که بفهمیم همه ی دامپزشکان دولتی و خصوصی، دانشگاه آزاد یا ملی، کلینیسین و کارمند ، نطام و سازمان و.. همه دامپزشکیم، و رشد هر بخش، کل دامپزشکی را تقویت میکند و قدرت چانه زنی در بخش های دیگر دامپزشکی را موجب میشود.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نون طبابتت رو میخوری یا نون‌دلقک بازی؟
کلینیک دام کوچک ....
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
5
2
باید این حرفها زودتر زده میشد چون همه توی یه کشتی هستیم کسانی که به این مقاله حمله میکنند احتمالا خودشان خواسته یا نا خواسته ذینفع موضوع هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
1
8
خییییییلی متاسفم ک دارم همچین مسائلی رو میبینم. آبروی این رشته رو دارین میبرین با این کاراتون... دارین دو قطبی سازی ک سهله، چند قطبی سازی انجام میدین. ب جای این حرفای مسخره پاشین از هم دیگ حمایت کنین. من ترجیح میدادم ب جای خوندن این متن تهوع آور با این عبارات سخیف، ی جایی غیر ایران همین رشته تحصیل میکردم تا کنار امثال شماها ک معلوم نیس با خودتون چند چندین... نوع نوشتار متن طبیعی نبود اصلن نرمال نیس! قطعن شما یک هدف دیگ ای رو دنبالشین ن این چیزی ک نوشتین.... جز اینکه هم دیگ رو ب جون هم بندازین میتونستین بیاین و کارای فرهنگی تر رو ترویج بدین... حداقل از پزشکا یاد بگیرین حتی اگهههه اشتباهی از یکیشون سر میزنه با اینکه میدونن غلطه سعی میکنن پشتشو بگیرن کمکش کنن خودشو اصلاح کنه اگ اشتباه سهوی بوده باشه.... و شما صرفن ی جو مسموم رو ایجاد میکنین و با ایجاد این چند قطبی سازی بهتره هیچ تریبون ب امثال شماها داده نشه هیچوقت... البته این کشور ک سرزمین عجایبه و هر چیزی و هر خبری رو انتظارشو میشه داشت... از حکیم مهر خواهش میکنم افراد داری ............. رو بهشون اجازه هر صحبتی رو نده..... واقعن ک
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حرف حق
J
| United Kingdom |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
2
8
خجالت آوره، این همه خودبزرگ‌ بینی، این همه دب دبه کب کبه، این همه حجم توهین به همکاران شما و این حجم تنگ نظری شگفت‌آوره، نیست؟ خدارحم کنه زمانی که شما یک مسئولیت اجرایی بالاتر بگیری، معلوم نیست با این طرز برخورد چگونه رفتار خواهی کرد. باشه ما جامعه دامپزشکی همه غرب زده، کت و شلواری، دامپزشک نما، و اینترنتی و آلت سگ بوس، شما پرفسور باش، عاقل و دانا باش کافیه
بیطرف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
7
1
این همه جوشش قلیانی و حمله به این متن خبر از وضعیت اسف بار این گونه واحدها می دهد پس می توان نتیجه گرفت حق با نویسنده این مقاله بوده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
4
3
متاسفانه حرف حق زده شده و موجی از انتقادات و توهین ها به نویسنده ،بسیار باعث تاسف است ... کافیست سری به همین فضای اینستاگرام و یوتیوب بزنید و ببینید در کشور های دیگر دامپزشکان و کلینیک های دامپزشکی در اینستاگرام و فیسبوکشان چه چیز هایی منتشر میکنند ،همکاران ما همیشه در حال غبطه خوردن به حال و روز و درامد پزشکان هستند اما حاضر نیستند یک لحظه با خودشان فکر کنند ایا به اندازه یک پزشک اخلاق حرفه ای را رعایت میکنند؟کجا دیده اید پزشکی که به قول نویسنده آلت بیمار را ببوسد ؟چند مطب یا بیمارستان پزشکی خصوصی دیده اید که یک دانشجوی ترم سه یا چهار اورده باشند به عنوان کار اموز ؟ چیزی که شان این رشته را پایین میاورد و به مخاطب بی اعتباری داموزشکی را القا میکند همین عوام فریبی های اینستاگرامیست ...همین کاراموز های همه چیز بلد ترم چهار و پنجی نه متن به حقی که حکیم مهر منتشر کرده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بفرما با بشین با بتمرگ یک معنی را میدهد؟
دوست عزیز، اگر انتقادی هست باید به دور از بغض و نفرت پراکنی بیان شود. طوری که سازنده باشد. من حقیقتا در ابتدا از انتشار همچین متنی توسط حکیم مهر جا خوردم. البته بعد که فکر کردم به این نتیجه رسیدم آزادی بیان برای پیشرفت در هر ضمینه ای بسیار لازم و ضروری است. و آزادی بیان نسبی و دست و پاشکسته ای که در یک محل صنفی داریم را باید قدر بدانیم حتی اگر با این مقاله ها موجب رنجش ما شود، اما در نهایت خیلی چیزها معلوم میشود. این که بین ما چه افرادی وجود دارند و در بلند مدت افراد با این تفکر مشابه باید به انزوا بروند ونه در کانون تصمیم گیری باشند.
ولی اگر اینها بیان نشود، این افراد، در عمل، به بدنه ی دامپزشکی کشور بسیار آسیب میزنند بدون این که صنف از آن ها شناختی داشته باشد
ناشناس
|
United States
|
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
3
9
این چه مقاله سمی هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حقیقت عین سم و تلخ است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
حقیقت تلخه ولی قرار نیست که آدم مسموم کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
4
3
یاد شعری از مولانا افتادم در خصوص این منتقدین به این مقاله
هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
2
7
..................! حالا چرا اینجوری کرده دیگه مهم نیست ...اما نهایتا به نظر بنده باید از ایشون شکایت قانونی بشه
دامپزشک
|
France
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
1
7
جامعه دامپزشکی باید از ایشون شکایت کنن در رابطه با این مقاله زشت
این حرف ها واقعا توهین به دامپزشکان است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
0
8
همین مونده که به لباس دامزشکان که در مطب خودشون هستن هم گیر بدن
کمی از پزشکان یاد بگیرین
پزشکانی که در مطب خودشون کروات میزنن لمپن هستن؟
متاسفم برای طرز فکر این دکتر جوان
ناشناس
|
France
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
3
8
حالا اگر دامپزشکی که لاکچری باشه بده؟؟؟ جناب دکتر شما میتونی اینگونه نباشی ولی زشته همکارانتون شارلاتان و لمپن خطاب کنید
فرق ما دامپزشکان با پزشکان همین
هیچ پزشکی همکار خودش را خراب نمیکنه
ما پزشکانی داریم که در مطب ها لاکچری هستن و در فضای مجازی هم نمونه کار خودشون میزارن مثل جراحی های زیبایی مثل همین بیماری کویید که با بیمار صحبت می‌کنن شوخی می‌کنن میخندن و در اینستاگرام خودشون میزارن آیا این پزشکان شارلاتان هستن؟
خواهشمندم هستم از شما که عذر خواهی کنید
با سپاس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
7
1
ایشان در قامت نویسنده جوان با یک شخصیت حقیقی بدون داشتن پست یا مناسب سازمانی و... جسارت و شجاعت نوشتن و بازگو کردن مشکلات را داشت ولی به جای تشویق سرکوب میشود
متخصص بالینی، کلینیسن و عضو هیئت علمی دانشگاه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
4
2
صرف این که دامپزشک هستیم نباید در قالب این حرفه برای نیل به مقصود یعنی جلب ارباب رجوع و کسب درآمد دست به هر کا ی بزنیم و وقتی یک دامپزشک چنین شیوه‌ای را که دور از شان و جایگاه یک تحصیل‌کرده‌ی فرهیخته است در پیش گرفت صرف همکار بودن نباید ما را به حمایت و جانبداری کور بکشاند. یک غیر همکار خوب که شان و جایگاه حرفه‌ی دامپزشکی را می‌فهمد و ارج می‌نهد به ز همکار بد که مایه‌ی هتک حیثیت حرفه در جامعه می‌شود. آن همکاری که به روش‌های سخیف و دور از شان و جایگاه حرفه‌ای سعی در جلب مخاطب یا ارباب رجوع دارد بدون تردید خلائ بی‌دانشی و بیسوادی خودش را پر می‌کند و الا یک طبیب حاذق و فرهیخته نیازی به سیرک‌بازی برای تبلیغ ندارد، بلکه منش علمی، حرفه‌ای و انسانی وی گویاترین و موثرترین تبلیغ برای اوست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
چه حسادتی از سر و ریخته صحبت هات میچکه...شما هیات علمی نیستی. علم حرمتی داره که امثال تو کلا بویی ازش نبردید
همکار ری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
2
1
من با نویسنده همکار بوده ام ..........................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
4
0
بر خلاف نظراتی که در زمینه هویت شغلی نویسنده بیان شد و گفتند صاحب نفوذ است و پست ریاست و تدریس داشته اند با توجه به شناختی که از ایشان دارم . ترجیح دادند بجای ریاست در حد مامور سل و برسلوز در شهری نزدیک به تهران کار کنند و خانواده اش مجبور نشوند در شهر های دور اذیت شوند.
ایشان انسانی زحمت کش و فرهیخته است و دقیقا طبق صحبتی که
با ایشان داشتم منظورشان از نقد سبک لباس صرفا در جهت کاربردی لباس پوشیدن است نه نگاه بسنه و خصومتی با لباس شیک و مرتب ندارند.
ولی می گوید خودت باش و نشو باقرزاده صمد آفا.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
حالا شما بشو شاهد اون اقا روباهه....به دوستانت اعلام جنگ آبرو کردی پس منتظر هر نوع برخوردی از طرف ماها باش
دلسوزان نظام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
6
1
متاسفانه تمامی کسانی که نقد بنده را توهین آمیز دانسته؛حتی جسارت معرفی خود را نداشته و بدون ذکر نام حمله کرده اند به مانند قوم کوفی ؛به نظرم دکتر جواد شایان خواه با مستندات و با صراحت کلام توانسته ؛گشایشی جهت تنویر افکار عمومی الخصوص حوزه صنفی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
ین بنده خدا چه مستنداتی ارایه کرده ؟ اسم و ادرس داده؟ از .......... خودش گفته ؟ جمع اقا این بساط رو اگه کسی به همین نظام داره ضربه میزنه شماهایید. با حرفهای ........... افتادید به جون همکارانتون
گیلان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
3
6
ما از همون اول مسیر و اشتباه رفتیم وقتی نوع لباس پوشیدن و بیرون بودن چند تار موی زن شد مشکل اصلی کشور و به قول علم الهدی که گفت گناه بی حجابی از اختلاس بیشتر است باید هم چنین مقاله های توهین آمیزی منتشر بشه اگر جا داشته باشه از طالبان مسلمان تر خواهیم شد
دکتر امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
4
3
با اصل صحبت های جناب دکتر شایان خواه خیلی موافقم، البته به نظرم بهتر بود ایشان از اصطلاحاتی مانند شارلاتیسم و... استفاده نمیکردندو مستقیما کارهای غیر حرفه ای بعضی همکاران را نقد میکردند...


من یک مورد تجربه عینی خودم را مینویسم:

چند سال پیش در مرکز تخصصی درمانی و پژوهشی که به عنوان دامپزشک کار میکردم، یک نفر دکتر تازه فارغ التحصیل که از آشنایان یک مدیر بود را برای کمک آوردند. خیلی اطلاعات علمی کم داشت و مهارت در حد صفر، یعنی شاید باور نکنید که یک بخیه ساده نمیتونست بزنه و یا تزریق iv مشکل داشت...
بعد از چند ماه کار (آموزی) از اونجا رفت و بعد مطلع شدم در یکی از مناطق نسبتا مرفه تهران بیمارستان دام کوچیک زده!! که الان جزو معروف ها هست!
خیلی تعجب کردم که اولا چطور بدون داشتن اون امتیازات مجوز گرفته و بعد اینکه چطور میخاد کارکنه!؟
سری زدم به صفحه اینستاگرامش و دیدم بله؛ فضا همین شکلی هست که دکتر شایانمهر گفتند: شاید 20 درصد کار دامپزشکی نمیکنند که شاید فنی ترینش تزریق واکسن و امثال اون باشه.
بیشتر گپ و گفت از رفتار سگ و گربه ها و مسابقه ! و اصلاح مو و ناخن ! و ...
به نوعی خجالت کشیدم که یک مرکز با دک و پز اونطوری حرفه تخصصی دامپزشکی را در انظار جور دیگه تعریف میکنه و
و وقتی تعداد فالوور را دیدم و درامدش را حدس زدم، فقط تاسف خوردم...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
در واقع شماهم یک .............. هستی که با این داستان ساختگی و تخیلی و البته بسیار اغراق امیز سعی داری بگی کسی که انقدر زرنگ هست که با یاد گرفتن همون چهارتا کاره ساده و به کار گیری تکنیکهای بازاریابی ازچندین نفر از شماها که اینهمه ادعا دارید بیشتر درامد داره ادمه خوبی نیست؟ عزیز باید .............. در جایی از زندگیت یاد بگیری که بزرگ بشی و بزرگ فکر کنی. شما برو درمورد مسایل فنی و تخصصی صرففففف بشین با صاحبان دام کوچک صحبت کن. ببین اصلا بهت توجه میکنن یا نه. شما که ادعای سابقه داری هنوز حتی این نکته سااااده رو هم متوجه نشدی که صاحب دام کوچک همکار و هم رشته ماها نیست و باید با زبان خودش باهاش صحبت بشه و علاقمندیهاش کشف بشه . اخه مگه قراره تو دام یا پت خدمت ایشون ببری که انتظار بیجا داری برات فنی صحبت کنه ؟! حسادت شما در متن عریض و طویل بالا در چند خط خلاصه میشه
1: من کار یادش دادم و اون کار بلد نبوده
2: من کار یادش دادم ولی اون درامدش از من بیشتره
بقیه داستانت خیلی ........... اغراق شده هست
دکتر امیر
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
پاسخ ناشناس که پاسخ برای من نوشته بود:
نه عزیز اشتباه فکر میکنی. حسادتی ندارم. گفتم تاسف ...
خدا را شکر کار دامپزشکی که من انجام میدم خوبه و ازش راضی هستم.
اصلا نمیتونم تصور کنم تو یکی از اون مراکز بشینم ناخن سگ کوتاه کنم یا مسابقه گربه زیبا بزارم یا ... و بعد اسمش را بزارم دامپزشک!
باید برای عمر و شخصیت خودمون ارزش قایل باشیم.
خداراشکر پول هم میرسه
ولی به هر قیمتی نباید دنبال پول باشیم...


در ضمن بهتره یاد بگیرید با دیگران درست صحبت کنی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
0
1
اقا این قضیه بوسیدن آلت تناسلی سگ چیه هی تکرارمیکنید؟ اگه ادرس درست و واقعی ندید یعنی دارید تهمت میزنیدا...در جریانید که...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
نویسنده که کلی گویی کرده و نگفته معلوم نیست کی تو کامنت ها نوشته ولی اگر نوشتن حتما چیزی بودخ
جانبخش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
0
2
فردا نظام تشریف بیارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
چه جالب !! دقیقا آدرس تمام این معضلات را نشان دادید !! واقعا اگر حمایتهای این نهاد نبود شما ها چطور میتونستید به بازی های خودتان ادامه دهید !!؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
4
2
دکتر شایان به خدا حرفش طلاست چرا ناجوانمردانه حمله می کنید اگر نقدی را گفته واقعا بوده و اگر هم نیست توهین و... به ایشان نمیچسبه اگر روزی به اصلاح این سیستم باشه به خدا امثال این آقا بازم میان جلو و سینه سپر می کنند برای دفاع از این مجموع اعم از همین کلینیسین ها یا خصوصی ها
همکار نظام دامپزشکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
2
2
واقعا باید دیدنتون رو عوض کنیم چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید !متن و مقاله مذکور یکی از مباحث و زیر پوست ی دامپزشکی را به خوبی نشانه رفته و این کار را با تجربه و رصد دادها و اشرافیت نویسنده توام بوده که بر مذاق سواستفاده کنندگان در حوزه مجازی خوش نیامده و با حملات مکرر قصد تبرهه خود و هم کیشان خود را دارند و با مظلوم نمایی جای شهید و جلاد را با عوض کنند
جانبخش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
2
4
شکایت تنظیم کردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
مبارکه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
به سلامتی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
2
3
وایسین ببینم پس کاملا مشخص شد که چرا بیشتر مردم از دامپزشکا ناراضین
چون طبق این مقاله و کامنتاتون اکثرتون با درست رفتار کردن با حیوانات مخالفین!
پخش کردن آهنگ برای گربه ای که زایمان میکنه اینقدر باتون سنگینه؟ اینقدر از حیوانات بدتون میاد برای چی دقیقا دامپزشک شدین؟
واقعا خجالت نمیکشین با کسی که با حیوانات مهربونه اینشکلی حرف میزنین و میگین اینکارا لودگیه؟
طرف تو درمانگاهش مرکز زیبایی حیوانات داره و شما مسخرش میکنین و میگین فلانه و بهمان؟
به دروغ میاین میگین آلت سگو بوسیده در حالی که هیچ چیزی ندیدین و خودتونم میدونین که حرفتون غیر منطقیه

رفتاراتون به عنوان دامپزشک خجالت آوره بیخود نیست که مردم پیشتون نمیاد چون از حرفاتون مشخصه شما با حیونات چه رفتاری دارین (البته مردم هم لطف کردن نظراتشونو راجب کلینیکا و مطب ها و بیمارستانای دامپزشکی نوشتن که از اونجا مشخص میشه کدوم بهتره)

خنده داره واقعا جبهه گرفتین سر اینکه طرف اومده نشون داده سگه کک داره. مگه بده؟ میترسین صاحبای حیوون به دانشتون پی ببرن و از این به بعد خودشون تشخیص بدن؟ دقیقا از چی این ویدیو بدتون اومد؟

متاسفم برای حسادت ورزیتون. به احتمال زیاد نظرات مردم رو راجب کلینیکای خودتون نمیخونین که ببینین چقدر ناراضین از رفتار بدتون...
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه