کد خبر: ۷۵۴۳۱

حکیم مهر: برای برخی از حیوانات، زندگی سخت است، پر از محیط های خصمانه و همسایگان خطرناک. برای زنده ماندن، بسیاری از موجودات سازگاری هایی را ایجاد کرده اند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از خبرآنلاین، برای برخی از حیوانات، زندگی سخت است، پر از محیط های خصمانه و همسایگان خطرناک. برای زنده ماندن، بسیاری از موجودات سازگاری هایی را ایجاد کرده اند

یکی از این حیوانات که سازگاری آن عجیب بوده‌است، گرگ یال‌دار است.

چیزهای غیرعادی در مورد گرگ یال دار وجود دارد. این روباه که به عنوان «روباه پایه‌دار» شناخته می‌شود، بلندترین گونه در بین گونه‌های سگ سانان است، اما در واقع روباه به نظر می‌رسد. تصور می شود که پاهای بزرگ گرگ به او امکان می‌دهد تا در علفزارهای بلند ساوانا که آن را خانه می‌نامد جست و جو کند. پوست متمایز آن نیز شبیه هیچ گونه دیگری نیست.

اما غیر معمول ترین ویژگی آن بوی ادرار آن است که بوی ماری جوانا می دهد. به اندازه کافی عجیب، دانشمندان بر این باورند که این بو هشداری برای سایر گرگ های یال دار است تا از چمن خود دوری کنند.

گرگ یال دار بیشتر از بسیاری از حیوانات پیرازین ها را دفع می کند. دانشمندان فکر می‌کنند که این راهی برای علامت‌گذاری قلمرو آن است و روشن می‌کند که دیگر گرگ‌های یال‌دار باید دور بمانند.


نظر شما
ادامه