کد خبر: ۷۵۴۹۵

حکیم مهر: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه از معدوم سازی ده تن خوراک گاو شیری بعلت آلودگی بالای قارچی در شهرستان خبر داد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه، «دکتر سید حمید عبدی» رئیس شبکه گفت: پیرو گزارش دامداران شهرستان مبنی بر استشمام بوی نامطبوع از خوراک گاو شیری عرضه شده توسط یکی از مراکز عرضه خوراک دام، کارشناسان این شبکه در معیت کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از انبار مرکز عرضه بازدید و شواهد موجود بیانگر وجود بوی نامطبوع و تغییر ظاهری یک محموله از خوراک دام موجود درانبار واحد بود که بلافاصله محموله توقیف گردید.

وی ادامه داد :خوراک دام عرضه شده  تولید کارخانه ها خارج از شهرستان می باشد و با همکاری خوب مدیر مرکز نمونه گیری از محموله طبق مقررات سازمان دامپزشکی جهت بررسی میکربی و قارچی انجام گردید و به آزمایشگاه همکار و مورد وثوق سازمان دامپزشکی ارسال گردید.

وی گفت: نتایج آزمایشگاهی موید این بود آلودگی بالای قارچی در محموله وجود دارد که قابلیت استفاده برای دام ندارد لذا بعد از کسب دستور از دادستان عمومی وانقلاب شهرستان محموله خوراک دام توقیف شده معدوم گردید.

وی ادامه داد نظارت برعرضه فرآورده های خام دامی و خوراک دام وطیور از وظایف حاکمیتی دامپزشکی می باشد و تلاش جهت بهتر انجام شدن این نظارت موجبات ارتقاء سطح بهداشت عمومی و صیانت از سرمایه دام و طیور شهرستان می گردد.

 

نظر شما
ادامه