کد خبر: ۷۶۷۰۰

حکیم مهر: شاخه دامپزشکی (کشوری) انجمن گیاهان دارویی ایران به مرکزیت دانشگاه ارومیه راه اندازی می شود.

 به گزارش حکیم مهر به نقل از صداوسیما، پیرو موافقت معاونت پژوهش و فناوری و شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه با درخواست دانشکده دامپزشکی مبنی بر راه اندازی شاخه دامپزشکی (کشوری) انجمن گیاهان دارویی ایران، هیات مدیره این انجمن نیز با راه اندازی این شاخه موافقت و «دکتر مسعود مهام» رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه را به عنوان رئیس این شاخه تعیین و معرفی نمود.

انجمن گیاهان دارویی ایران با هدف انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهاد‌های اجرایی، علمی و پژوهشی که به گونه‌ای با علم گیاهان دارویی و دارو‌های گیاهی سروکار دارند در سطح کشور فعالیت می‌کند.

شاخه دامپزشکی این انجمن نیز با هدف استفاده علوم گیاهان دارویی در سطح دامپزشکی در سطح کشور با مرکزیت دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه فعالیت خواهد کرد.نظر شما
ادامه