کد خبر: ۷۷۹۹۲

سلسله سمینار های کانون کارآفرین دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سمینار دوم: چالشهای فنی، اقتصادی و اجتماعی در تاسیس و مدیریت بیمارستان حیوانات خانگی

با سخنرانی: دکتر ماهان بیطرف، مدیر بیمارستان پایتخت، دبیر جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک، دبیر شورای نظام دامپزشکی استان تهران

زمان: یکشنبه ۱۳ اسفند ماه، ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴

مکان: تالار حامدی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 


نظر شما
ادامه