کد خبر: ۷۸۰۷۴
رئیس شورای نظام دامپزشکی استان البرز:
همایش درمانگرهای دام کوچک استان البرز با محوریت موضوع تعرفه‌های خدمات درمانی در سال ۱۴۰۳ برگزار گردید ...

حکیم مهر: همایش درمانگرهای دام کوچک استان البرز با محوریت موضوع تعرفههای خدمات درمانی در سال ۱۴۰۳ برگزار گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشکی استان البرز، همایش یک روزه درمانگرهای دام کوچک استان البرز با محوریت موضوع تعرفههای خدمات درمانی در سال ۱۴۰۳ استان البرز با حضور دامپزشکان استان در محل بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران در کرج برگزار گردید.

در ابتدای این همایش، «دکتر غلامرضا نصرت» رئیس شورای نظام دامپزشکی استان البرز طی سخنانی با اشاره به همدلی میان اعضای نظام و شورای نظام دامپزشکی استان، گفت: اعتمادی که با انتخاب اعضای جدید شورا از سوی همکاران دامپزشک به منتخبین خود ابراز گردیده، بار بزرگی از مسئولیت را بر دوش اعضای شورا نهاده است.

وی افزود: در سایه همین همدلی، البرز آرامترین و منسجمترین استان در حوزه خدمات دامپزشکی در کشور است و با اتکا به همین ویژگی برای برطرف کردن مشکلات ذینفعان و بهرهبرداران، به ویژه در حوزه دام کوچک آمادگی کامل وجود دارد.

دکتر نصرت حضور سه تن از کلینیسینهای دام کوچک در این دوره از شورا را مایه مباهات دانست و گفت: با اخذ دیدگاهها و دغدغهها و انتقال آنها به مراجع تصمیمگیری، تلاش برای رفع موانع در دستور کار شورای آینده میباشد.

وی در ادامه افزود: اعضای شورا برای دخالتهای غیرقانونی دستگاهها در حوزه دام کوچک حساسیت ویژهای داشته و در دفاع از حقوق حقه همکاران اهتمام دارند.

رئیس شورای نظام دامپزشکی استان البرز در تشریح بخشی از برنامههای این شورا برای تامین منافع صنفی و حقوقی اعضا گفت: در حال فعالتر کردن کمیتههای تخصصی دارویی، درمانی، آموزش، حقوقی و تخلفات هستیم که از نتیجه فعالیتهای این کمیتهها، تمامی اعضا برخوردار خواهند شد.

دکتر نصرت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین امنیت شغلی فعالان دامپزشکی استان پرداخت و گفت: با افزایش تعداد فارغالتحصیلان و تمایل بالای آنان به راهاندازی درمانگاه که همکاران را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است، ضروری است برنامهریزی دقیقی با همفکری اعضا انجام شود.

وی در عین حال یادآور شد: تصمیمگیری در استان البرز برخلاف معدود استانهای دیگر، بر اساس همکاری متقابل و در چهارچوب عزت و شأن همکاران است.

وی در خاتمه از زحمات شورای قبلی و تلاشهایشان به ویژه در دوره کرونا تشکر کرد و گفت: در شرایطی که اولین دوره شورای نظام دامپزشکی در استان تازه تاسیس البرز انتخاب شده بود، اعضای شورای پیشین به ویژه رئیس شورا جناب آقای دکتر متمنی تمامی هم و غم خود را بر پایهگذاری سنگ بنای مستحکم امور گذاشتند، به طوری که اکنون مسیری آماده در جهت حرکت به سمت اعتلای صنفی در استان آماده گردیده است که امیدوارم با استفاده از تجربیات مدیریتی قبلی، به ارتقای فعالیتهای دامپزشکی در استان منجر شود. در این مسیر آقای دکتر متمنی با تلاشهای شبانهروزی، یادگاری ارزشمند در سیستم مدیریت شورا تحویل آیندگان دادند که بنده از طرف تمامی اعضای نظام دامپزشکی ایران کوچک قدردان و سپاسگزار ایشان هستم.

در پایان این جلسه با رای اعضا، کمیتهای ۷ نفره برای بررسی و ارایه راهکار برای تعرفه ۱۴۰۳ انتخاب شدند.

 

نظر شما
ادامه