کد خبر: ۷۸۷۲۰

حکیم مهر: قصاب متخلف که اقدام و اصرار به کشتار غیر مجاز دام می نمود به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور، «دکتر علی سلیمانی» رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نیشابور ضمن هشدار به متخلفینی که اقدام به کشتار غیر مجاز دام می نمایند، گفت: با هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه دامپزشکی و امنیت غذایی برخورد شده و متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. که در همین راستا یک قصاب متخلف که چندین بار اقدام به کشتار غیر مجاز دام نموده بود، با معرفی به مراجع قضایی، به لحاظ تعداد جرم و بابت تهدید علیه بهداشت عمومی به 7 ماه حبس و بابت عرضه مواد فاسد به تحمل 8 ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

وی، افزود: کشتار غیر مجاز دام در معابر و اماکن عمومی علاوه بر آلودگی های زیست محیطی باعث انتشار و انتقال بیماری های مشترک و خطرناک بین انسان و دام همچون تب مالت، شاربن یا سیاه زخم، کیست هیداتید و بویژه تب خونریزی دهنده کریمه کنگو خواهد شد.

 

نظر شما
ادامه