کد خبر: ۷۷۵۳۴
استاد پیشکسوت دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با حکیم مهر:
«دکتر ایرج نوروزیان» افزود: من فکر می‌کنم که اگر سازمان نظام دامپزشکی متشکل از یک ترکیب منسجم خوب از همه ابعاد باشد، نتیجه واقعا تاثیرگذاری در حرفه ما خواهد داشت و بخش خصوصی یک جان کامل و واقعی خواهد گرفت ...

حکیم مهر: «دکتر ایرج نوروزیان» استاد بازنشسته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ضمن حضور در پنجمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی کشور در گفتوگو با پایگاه خبری حکیم مهر گفت: «امروز و بعد از سالها روشن شده که سازمان نظام دامپزشکی از لحاظ مدیریتی رده بالا، یک نقش بسیار کلیدی دارد و من فکر میکنم که اگر متشکل از یک ترکیب منسجم خوب از همه ابعاد باشد، نتیجه واقعا تاثیرگذاری در حرفه ما خواهد داشت و بخش خصوصی یک جان کامل و واقعی خواهد گرفت.»

وی خطاب به دامپزشکان کشور تاکید کرد: «از دامپزشکان درخواست میکنم که شرکت حداکثری داشته باشند و در انتخاب افرادی که میبایست با یک سابقه تعریف شده خوب، این ترکیب را تشکیل دهند، تاثیرگذار باشند.»

 

نظر شما
ادامه