کد خبر: ۷۷۵۸۵

حکیم مهر: مدیرکل دامپزشکی استان ایلام گفت: با همکاری دامپزشکی و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی استان قرار است اردیبهشت سال آینده «رویداد علمی و پژوهشی در حوزه دامپزشکی» در ایلام برگزار شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ایلام، کمیته رویداد دانش بنیان و کارآفرین کشاورزی با مدیریت اجرایی سرهنگ رحیم طهماسبی رییس بسیج مهندسین استان و هم فکری های صورت گرفته در این راستا تشکیل شد.

«دکتر یونس احمدی» مدیر کل اداره دامپزشکی استان از برگزاری رویداد علمی در حوزه کشاورزی و دامپزشکی با هدف شناسایی طرح های دانش بنیان و کارآفرین حوزه دامپزشکی در رویداد علمی پژوهشی در تاریخ ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

 

نظر شما
ادامه