کد خبر: ۷۸۸۲۰

حکیم مهر: طی بازدید کارشناس دارو و درمان از یک داروخانه دامپزشکی در سبزوار، تعداد 84 قلم داروی تاریخ منقضی کشف و ضبط گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی سبزوار، «دکتر برات الله زیدآبادی» رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار، گفت: مطابق دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور، عملکرد داروخانه ها، درمانگاه ها و مراکز مایه کوبی، تحت نظارت مستقیم شبکه دامپزشکی قرار دارد و بازرسان واحد دارو ودرمان شبکه دامپزشکی، به  صورت منظم و سرزده و در فواصل زمانی مختلف، این مراکز خصوصی را  مورد پایش و بازرسی قرار می دهند.

وی، یادآور شد: هم اکنون 14 داروخانه، 3 مرکز مایه کوبی و 11 درمانگاه دامپزشکی تحت نظارت واحد دارو و درمان شبکه دامپزشکی سبزوار، قرار دارند.

زیدآبادی، تاکید کرد: در راستای تشدید نظارت بر عملکرد داروخانه های دامپزشکی، طی بازدید های صورت گرفته، 84 قلم داروی تاریخ منقضی شامل 49 ویال انواع داروی تزریقی، 27 قوطی سم و 8 قوطی پودر و محلول خوراکی از یک داروخانه دامپزشکی در سبزوار ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

روابط عمومی شبکه دامپزشکی سبزوار، به نقل از دکتر زیدآبادی، اظهار داشت: اخطار و تذکر کتبی مبنی بر رفع نواقص مشاهده شده شامل مواردی از قیبل استفاده کارکنان از روپوش سفید، عدم فروش واکسن ها، نصب ترمومتر و رطوبت سنج در محل داروخانه، جداسازی لوازم پت شاپ از محل فروش داروها، عدم فروش داروی انسانی در محل داروخانه دامپزشکی، به مسئول فنی بهداشتی داروخانه مذکور داده شد.

 

نظر شما
ادامه