کد خبر: ۷۹۲۹۲

حکیم مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی درگز گفت: برابر هماهنگی های صورت گرفته با «دکتر غلامرضا محمدی»، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، تعامل و همکاری در خصوص بررسی سویه های ویروس عامل اکتیمای واگیر در گله های درگیر این بیماری در شهرستان، صورت گرفت.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی درگز، «دکتر سعید دلفراز» گفت: در این تعامل علمی، اکیپی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری سرپرست و کارشناسان شبکه درگز از گله های درگیر به این بیماری بازدید و نسبت به تهیه نمونه خون و بافت از دام های آلوده اقدام نمودند و در پایان راهکار هایی به جهت کنترل، پیشگیری و درمان دام های آلوده به دامداران، ارائه شد.

وی، یکی از اهداف این تعامل و هم افزایی را تقویت ارتباط بین فارم و دانشگاه عنوان نمود؛ که موجب درک بهتری از علم و بهره برداری مفید از آن، خواهد شد.

 

 

نظر شما
ادامه