کد خبر: ۷۰۰۷۴

یک شرکت پخش دارویی جهت تکمیل کادر فروش خود نیازمند یک نفر دامپزشک (آقا) در اهواز میباشد.

رزومه به شماره واتساپ ۰۹۰۴۴۴۰۰۸۴۱ ارسال بفرمایید.

تاریخ اعلام نیاز: 25/3/1401

 
نظر شما
ادامه