کد خبر: ۷۵۲۸۳

حکیم مهر: با توجه به گزارش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تربت حیدریه مبنی بر چند مورد حیوان گزیدگی بوسیله سگ مشکوک به هاری در شهر نسر، کارشناسان واحد مبارزه، آزمایشگاه و رابط کلینیک مرجع شبکه به محل اعزام و اقدام به نمونه برداری نمودند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی تربت حیدریه، رئیس شبکه دامپزشکی تربت حیدریه گفت؛ در راستای اقدامات بهداشتی دامپزشکی در صورت گزارش هر نوع حیوان گزیدگی تیم های بهداشتی و کارشناسی دامپزشکی اقدامات اولیه بررسی میدانی بروز احتمالی بیماری هاری را انجام داده و توصیه های لازم را به روستائیان در خصوص مایه کوبی سگ های صاحبدار انجام می دهند.

«دکتر سیدین» افزود: پس از نمونه گیری و ارسال نمونه  و تائید بیماری هاری توسط آزمایشگاه انستیتو پاستور، مایه کوبی تمامی سگ های صاحبدار تا شعاع 10 کیلومتر انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: بروشور با موضوع  توصیه های بهداشتی دامپزشکی و بهداشت در خصوص بیماری خطرناک هاری در بین روستائیان محل وقوع حیوان گزیدگی توزیع گردید.   

 

نظر شما
ادامه