کد خبر: ۷۵۳۹۹

حکیم مهر: دامداران ساکن روستاهای حاشیه رودخانه سیروان با توجه به توپوگرافی منطقه و گرمای مناطق مذکور، حتما نسبت به استفاده از داروهای ضدانگل خارجی دام اقدام کنند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از هاناخبر، متعاقب تماس تلفنی دهیار محترم روستای روار مبنی بر تلفات ۵ راس دام سنگین، اکیپ شبکه دامپزشکی شهرستان سروآباد فورا به محل روستا مراجعه و ضمن ارزیابی وضعیت موجود، اعمال قرنطینه بهداشتی، هماهنگی با مجموعه دهیاری و بخشداری مرکزی جهت دفن بهداشتی تلفات (حفر چاه و خاک برداری) را در دستور کار خود قرار داد

در ادامه با هماهنگی رئیس شبکه دامپزشکی سروآباد با اداره کل دامپزشکی استان کردستان، اکیپی ۴ نفره متشکل از کارشناسان متخصص دام سنگین، جهت بررسی دقیق تر علت تلفات به محل روستا اعزام و راس ساعت ۱۱ صبح اکیپ مذکور تحقیقات در محل روستا را شروع کردند.

با رسیدن اکیپ اداره کل دامپزشکی استان و تکمیل اکیپ دامپزشکی (جمعا ۷ نفر) و بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان خبره،  محرز شد که دام های تلف شده بعلت ضعف مدیریت پرورش دام ناشی از عدم کنترل و مبارزه‌ با انگل های دامی (کنه) و درنهایت مبتلا شدن دام ها  به بیماری تیلریوز و کم خونی ناشی از بیماری و همچنین مصرف گیاه سمی "تاتورا" که از گیاهان سمی و بومی منطقه در محل چراگاه می باشد مزید بر علت شده که تلفات روند صعودی داشته باشند.

در پایان باحضور ۲ نفر کارشناس از شرکت بیمه جهت برآورد خسارات و تشکيل پرونده  و همچنین بازدید از چراگاه و معدوم سازی بهداشتی احشام تلف شده عملیات به پایان رسید.

«آرش بخشیان» رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سروآباد در پایان افزود: دامداران ساکن روستاهای حاشیه رودخانه سیروان با توجه به توپوگرافی منطقه و گرمای مناطق مذکور ،حتما نسبت به استفاده از داروهای ضدانگل خارجی دام بخصوص کنه اقدام و همچنین نسبت به مدیریت چرای دام و عدم استفاده احشام از گیاه تاتورا که بشدت سمی و در حاشیه رودخانه سیروان می روید اکیدا خودداری نمایند .

 

نظر شما
ادامه