کد خبر: ۷۶۵۶۲

حکیم مهر: ۲۱ گونه بر اساس قانون گونه های در معرض خطر از فهرست گونه های در معرض خطر و در معرض انقراض حذف شده اند زیرا متأسفانه منقرض شده اند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از رکنا، این گونه ها شامل یک نوع خفاش میوه، دو گونه ماهی، هشت نوع صدف و 10 نوع پرنده است. هشت گونه از 21 گونه بومی هاوایی بودند.

خفاش تنها پستانداری است که اخیراً در این فهرست منقرض شده است .

به گفته این سرویس، بسیاری از آنها تحت قانون گونه های در خطر انقراض در دهه های 1970 و 1980 فهرست شده بودند، و تعداد آنها بسیار کم بود یا احتمالاً از قبل منقرض شده بودند. بسیاری از آنها از آن زمان در طبیعت دیده نشده اند.

طبق این گزارش حفاظت از این  گونه‌ها خیلی دیر شروع شد و این زنگ خطر ی برای اهمیت حفظ گونه‌های در معرض خطر است، قبل از اینکه خیلی دیر شود».نظر شما
ادامه