کد خبر: ۷۷۸۶۰

حکیم مهر: فعالان و دانشجویان حوزه دامپزشکی اعم از بخش خصوصی، دولتی و دانشگاهی جهت اطلاعات بیشتر به سایتhttps://www.woah.org/en/photo-competition   مراجعه و یا کلیک کنید.

منبع: روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران


نظر شما
ادامه