کد خبر: ۷۸۷۴۸

حکیم مهر: با هدف تشریک مساعی، تقویت تیم های مشترک تخصصی در خصوص زئونوزها و افزایش همکاری و تعاملات بین بخشی کمیته مشترک تخصصی بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و اداره کل دامپزشکی استان به عنوان دو بازوی مهم اجرائی در جهت کنترل و پیشگیری از بیماریهای مشترک روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه به پیشنهاد مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل، مدیر کل دامپزشکی استان در این کمیته تخصصی با تاکید بر تداوم تشکیل چنین جلساتی، گزارش کاملی از فعالیت های دامپزشکی در حوزه بیماریهای مشترک ارائه کرد و گفت دانشگاه علوم پزشکی ودامپزشکی می توانند با گسترش همکاریهای بین بخشی، تعاملات سازنده و با همکاری و هم فکری تخصصی  این بیماریها را رصد کرده و در صدد رفع کارشناسی آن و ارتقای ثبات و سلامت عمومی جامعه گام بردارند.

دکتر مهدی فبضی افزود این جلسات مشترک کمک شایانی می نماید تا با نیازسنجی منطقی و صحیح و با همیاری همه بخش های این دو مجموعه سلامت محور در این امر مهم گام برداشت.

در ادامه این جلسه حاضرین به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در حوزه این بیماریها پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ شد.

 

 

نظر شما
ادامه