برچسب ها - انتصاب
با حکم رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

«دکتر سعید حسینی» به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد

«دکتر مجتبی نوروزی» در جلسه شورای مدیران «دکتر سعید حسینی» را به عنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان دامپزشکی کشور منصوب کرد ...
کد خبر: ۷۹۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

با حکم رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

«دکتر کامران میرزایی» به عنوان رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فرآورده‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد

«دکتر مجتبی نوروزی» در جلسه شورای مدیران «دکتر کامران میرزایی» را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام و فرآورده‌های دامی سازمان دامپزشکی منصوب کرد ...
کد خبر: ۷۹۲۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

با حکم رئیس دانشگاه تهران:

«دکتر علی طاهری میرقائد» استاد بهداشت و بیماری‌های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به عنوان رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران منصوب شد

پیش از این «دکتر احمد نوحه‌گر» استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران عهده‌دار سرپرستی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران بود ...
کد خبر: ۷۹۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

با حکم رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

«دکتر محمد سبحانی مطلق» به عنوان رئیس کمیسیون ثبت داروهای دامپزشکی سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد

«دکتر مجتبی نوروزی» با صدور حکمی «دکتر محمد سبحانی مطلق» را به عنوان رئیس کمیسیون ثبت داروهای دامپزشکی سازمان دامپزشکی کشور منصوب کرد ...
کد خبر: ۷۹۲۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

با حکم رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

«دکتر مرتضی مروتی» به عنوان مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد

با حکم «دکتر مجتبی نوروزی» مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد...
کد خبر: ۷۹۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷