آرشیو نظرسنجی
با توجه به حضور 34 دامپزشک در بین کاندیداهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آیا به دامپزشکان رأی خواهید داد؟
بله
50.22%

خیر
42.67%

هنوز تصمیم نگرفته ام
7.11%

تعداد کل آراء : 225